Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Разпознаване на усмивка Задава чувствителността за функцията за разпознаване на усмивка. 1 [Menu] t [Camera] t [Smile Detection] t желан режим. Забележки (Широка усмивка) (Нормална усмивка) (Бегла усмивка) Разпознава широки усмивки. Разпознава нормални усмивки. Разпознава бегли усмивки. • Не можете да промените настройката за [Smile Detection], когато използвате следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Manualfocus] • Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията на запис. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 68 BG

Ефект на меките тонове на човешката кожа Задава степента на ефекта на меки тонове на човешката кожа, когато използвате функцията Разпознаване на лица. 1 [Menu] t [Camera] t [Soft Skin Effect] t желан режим. Съдържание (Висок) (Среден) (Нисък) (Изключен) Задава висока стойност за ефекта на меките тонове. Задава средна стойност за ефекта на меките тонове. Задава ниска стойност за ефекта на меките тонове. Функцията за ефекта на меките тонове не се използва. Търсене по примерни изображения Забележки • Не можете да използвате [Soft Skin Effect] със следните функции: – При запис на видеоклип – [Continuous Adv.] – [Speed Priority Cont.] – [Bracket: Cont.] – [Self-timer(Cont.)] – [Sports Action] в [Scene Selection] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [RAW] в [Quality] • Възможно е тази функция да не сработи в зависимост от характеристиките на обекта. Търсене в менюто Азбучен указател 69 BG