Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

z Съвети за

z Съвети за избор на размер на изображението Триизмерните изображения се появяват по по-различен начин, в зависимост от избрания режим. Съдържание 16:9 Стандартен Широкоекранен Когато изберете [Standard] или [Wide], изображенията могат да бъдат прегледани, когато натиснете централната част на контролния диск. Търсене по примерни изображения Панорама Размерът на изображенията се различава в зависимост от посоката на снимане. (Стандартно панорамно изображение) Записва изображения, като използва стандартен размер. Вертикален: 3872 х 2160 Хоризонтален: 8192 х 1856 Търсене в менюто Забележка (Широко панорамно изображение) Видеоклип Записва изображения с широк размер. Вертикален: 5536 х 2160 Хоризонтален: 12416 х 1856 • Когато отпечатвате панорамни изображения, е възможно и двата края на изображението да бъдат отрязани. Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-високо е качеството му. Азбучен указател Размер на изображението Среден битрейт Насоки 1280 х 720 (Добро качество) 1280 х 720 (Стандартно качество) 9 Mbps Записва с високо качество за преглед на телевизор с висока разделителна способност. VGA (640 x 480) 3 Mbps Записва с подходящ размер за качване в Интернет. 72 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Съотношение на екрана Избира съотношението на снимките. 1 [Menu] t [Image Size] t [Aspect Ratio] t желан режим. Съдържание 3:2 Стандартно съотношение. Подходящо за разпечатки. 16:9 За преглед на телевизор с висока разделителна способност. Забележки • Не можете да зададете тази опция, когато използвате следните функции: – [Sweep Panorama]. – [3D Sweep Panorama] Търсене по примерни изображения 73 BG