Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Предварително зададена настройка на баланса на бялото ( ) 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t желан режим. 2 Ако е необходимо, [Option] t настройка на цветните тонове. Регулирането към страната + прави изображението по-червеникаво, а регулирането към страната – прави изображението по-синкаво. Температура на цветовете/Филтър 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter]. 2 [Option] t желан стойност. Съдържание Търсене по примерни изображения Color. Temp (Температура на цветовете) Color Filter (Цветен филтър) Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-червеникаво е изображението; колкото по-малка е цифрата, толкова по-синкаво е изображението. (Настройката по подразбиране е 5500 К.) Въз основа на използването на зададената температура на цветовете като стандарт, цветовете могат да бъдат компенсирани в положение G (Зелен) или М (Магента). Колкото по-голяма е цифрата, толкова повече се компенсират цветовете. (Настройката по-подразбиране е 0.) Търсене в менюто Потребителска настройка за баланса на бялото 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup]. 2 Придържайте фотоапарата, така че бялата област да покрива изцяло фокусната област в центъра, и натиснете бутона на затвора. Затворът щраква и зададените стойности (температура на цветовете и цветен филтър) се извеждат. 3 За да изведете потребителската настройка за баланса на бялото, натиснете бутона [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom]. Азбучен указател Забележка • Ако използвате светкавица, когато натискате бутона на затвора, зададена настройка за баланс на бялото се регистрира като светлината от светкавицата също се взема под внимание. Записвайте изображения с помощта на светкавицата и при по-късни записи. 78 BG

Режим на измерване Избира режима на измерване, който задава в коя част на обекта да се измерва, за да се определи експозицията. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t желан режим. Съдържание (Мулти) (Централно) (Спотово) Този режим измерва светлината за всяка област, като разделя областта на по-малки части и определя точната експозиция на целия екран (Множествено измерване). Докато акцентира на центъра на екрана, този режим измерва средната осветеност на целия екран (Измерване в центъра). Този режим измерва светлината само в центъра (Спотово измерване). Той е подходящ за снимане на осветени отзад обекти или когато между обекта и фона съществува силен контраст. Кръстчето за прицелване при спотовото измерване позиционира обекта. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Забележки • Ако зададете [Metering Mode] в положение, различно от [Multi], функцията [Face Detection] не може да се използва. • Опцията [Multi] се избира при следните функции: – При запис на видеоклипове – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] – [Precision Dig. Zoom] – [Smile Shutter] Азбучен указател 79 BG