Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Изтриване

Изтриване Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване. 1 [Menu] t [Playback] t [Delete] t желан режим. Multiple Img. (Няколко изображения) All in Folder (Всички в папката) All In Date Rng. (Всички от определена дата) Забележка • Можете да изберете до 100 изображения. z За да изтриете изображение Изтрива избраните изображения. Натиснете централната част, за да потвърдите [Select] и [OK]. Изтрива всички изображения в папката. Тази опция се извежда само при възпроизвеждане на снимки. Изтрива всички видеоклипове от определена дата. Тази опция се извежда само при възпроизвеждане на видеоклипове. По-лесно е да изтриете изображение, изведено на екрана, като изберете [Delete] (стр. 27). Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 84 BG

Изреждане на изображения в последователност Автоматично възпроизвежда поредица от изображения. Възпроизвежда триизмерни изображения в последователност, когато към фотоапарата има свързан 3D-съвместим телевизор. 1 [Menu] t [Playback] t [Slide Show] t желан режим t [OK]. Repeat (Повторно възпроизвеждане) On Off Възпроизвежда изображенията в непрекъснат кръг. След като всички изображения се възпроизведат, изреждането спира. Съдържание Търсене по примерни изображения Interval (Интервал) 1 Sec Задава интервала за извеждане между изображенията. Извежда се, когато възпроизвеждате снимки. 3 Sec 5 Sec Търсене в менюто 10 Sec 30 Sec Image Type (Вид на изображението) All (Всички) Възпроизвежда всички снимки на картата с памет като нормални изображения Азбучен указател Display 3D Only (Извежда само триизмерни изображения) Възпроизвежда само триизмерните изображения. Забележки • Не можете да зададете режим на пауза при изреждането на изображения. За да спрете изреждането, натиснете централната част на контролния диск. • Не можете да възпроизвеждате снимки и видеоклипове заедно. Изберете вида на изображението в [Still/Movie Select]. • Панорамното изображение се извежда изцяло. За да преглеждате панорамни изображения, първо спрете изреждането на изображения, като натиснете централната част на контролния диск, докато изображението е изведено, след което отново натиснете центъра. 85 BG