Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Избор на снимка/видеоклип Избира снимки или видеоклипове за възпроизвеждане. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t желан режим. (Still) Снимка Извежда снимка. Movie (Видеоклип) Извежда видеоклип. Забележка • Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и същ индекс екран. z Превключване между видеоклип и снимка Съдържание Търсене по примерни изображения Лесно можете да превключите вида на изображението в индекс екрана. Изберете (снимка) или (видеоклип) от лявата страна на екрана. Търсене в менюто 86 BG

Индекс с изображения Изберете броя на изображенията, които да се изведат в индекс екрана. 1 [Menu] t [Playback] t [Image Index] t желан режим. 6 images (6 изображения) 12 images (12 изображения) Извежда 6 изображения. Извежда 12 изображения. Съдържание Търсене по примерни изображения Забележка • Не можете да извеждате видеоклипове и снимки в един и същ индекс екран. z Превключване между снимка и видеоклип Лесно можете да превключите вида на изображението в индекс екрана. Изберете (снимка) или (видеоклип) от лявата страна на екрана. Търсене в менюто Азбучен указател 87 BG