Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Въртене Завърта снимката в посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка. Използвайте тази опция, за да изведете изображение с хоризонтална ориентация във вертикално положение. След като веднъж завъртите изображението, то се възпроизвежда така, дори ако изключите захранването. Съдържание 1 [Menu] t [Playback] t [Rotate] t натиснете центъра. Изображението се завърта в посока, която е обратна на посоката на движение на часовниковата стрелка. Изображението се завърта при всяко натискане на центъра. Забележки • Не можете да въртите видеоклипове или защитени изображения. • Възможно е да не успеете да завъртите изображения, записани с други фотоапарати. • Когато преглеждате изображения на компютър, информацията за въртенето може да не се отрази в зависимост от софтуера. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 90 BG

Азбучен указател Защита Защитава записаните изображения от случайно изтриване. Регистрираните изображения се извеждат с маркировката . 1 [Menu] t [Playback] t [Protect] t желан режим. Съдържание Multiple Img. (Няколко изображения) Cancel All Images (Отмяна на всички снимки) Cancel All Movies (Отмяна на всички видеоклипове) Задава или отменя защитата за избраните изображения. Натиснете централната част на контролния диск, за да потвърдите [Select] и [OK]. Отменя защитата за всички снимки. Отменя защитата за всички видеоклипове. Търсене по примерни изображения Забележка • Можете да защитите до 100 изображения наведнъж. Търсене в менюто 91 BG