Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Намаляване

Намаляване на ефекта “червени очи” Когато използвате светкавицата, тя светва два или повече пъти преди записа, за да намали ефекта “червени очи”. 1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t желана настройка. Съдържание On Off Светкавицата винаги светва, за да намали ефекта на червените очи. Не се използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи. Забележки • Прикрепете и повдигнете светкавицата, за да използвате функцията за намаляване на ефекта “червени очи”. • Не можете да използвате функцията [Red Eye Reduction] заедно с функцията [Smile Shutter]. • Възможно е функцията за намаляване на ефекта “червени очи” да не постигне желания ефект. Това зависи от индивидуалните различия и от условията, при които се извършва снимането - например разстояние до обекта, както и дали обектът е погледнал настрани при предварителното светване на светкавицата. z Каква е причината за феномена “червени очи”? В тъмна среда зениците се разширяват. Светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в окото (ретината) и причинява ефекта “червени очи”. Фотоапарат Око Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Ретина 96 BG

Азбучен указател Автоматичен преглед Можете да проверите записаното изображение на LCD екрана веднага след записа. Можете да промените изведеното време. 1 [Menu] t [Setup] t [Auto Review] t желана настройка. Съдържание 10 Sec Извежда се за зададеното време. 5 Sec 2 Sec Off Не се извежда. Търсене по примерни изображения Забележки • В режим на автоматичен преглед, изображението няма да се изведе във вертикална позиция, дори ако зададете [Playback Display] в положение [Auto Rotate]. • Дори ако зададете [Grid Line] в положение [On], когато записвате триизмерни или обикновени панорамни изображения, насочващите линии не се извеждат в режим на автоматичен преглед. • В зависимост от настройката - например [DRO/Auto HDR] и [Soft Skin Effect] е възможно преди реалното изображение временно да се изведе необработено изображение. Търсене в менюто 97 BG