Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Насочващи линии Можете да изведете или да скриете насочващите линии. Те ви помагат да композирате по-лесно изображенията. 1 [Menu] t [Setup] t [Grid Line] t желана настройка. Съдържание On Off Извежда насочващите линии. Скрива насочващите линии. z Проверка на кадъра за запис на видеоклипове Кадър за видеоклип Кадърът, който се появява, когато зададете [Grid Line] в положение [On], ще покаже до каква степен обектът се помества в рамката. Това ви позволява да променяте композицията, като се приближите или отдалечите от обекта. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 98 BG

Азбучен указател Ниво на подчертаване Подчертава контурите на фокусния обхват с определен цвят при ръчно фокусиране. Тази функция ви позволява лесно да потвърдите фокуса. 1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Level] t желана настройка. Съдържание High (Силно) Mid (Средно) Low (Слабо) Off (Изключено) Задава високо ниво на подчертаване. Задава средно ниво на подчертаване. Задава слабо ниво на подчертаване. Не се използва нивото на подчертаване. Търсене по примерни изображения Забележки • Тъй като фотоапаратът преценява, че някои области са на фокус, нивото на подчертаване се различава в зависимост от обекта или обектива, които използвате. • Контурите във фокусното разстояние не се подчертават, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI кабел. Търсене в менюто 99 BG