Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

3 Zatvorte kryt.

3 Zatvorte kryt. Príprava fotoaparátu x Kontrola stavu akumulátora (zostávajúcej kapacity) Stav akumulátora (zostávajúcu kapacitu) zistíte podľa nasledovných indikátorov a percentuálnych ukazovateľov zobrazených na LCD displeji. Stav akumulátora (zostávajúca kapacita) Vysoká Nízka “Battery exhausted.” (Akumulátor vybitý.) Nie je už možné ďalej snímať. Poznámka • Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých podmienok zobraziť správny údaj. z Akumulátor “InfoLITHIUM” “InfoLITHIUM” je lítium-iónový akumulátor, ktorý je schopný vymieňať údaje o prevádzkových podmienkach s fotoaparátom. Pri akumulátoroch “InfoLITHIUM” sa zobrazuje ich zostávajúca kapacita v percentuálnom vyjadrení v závislosti od prevádzkových podmienok fotoaparátu. SK 16

x Vybratie akumulátora Keď indikátor prístupu nesvieti, vypnite fotoaparát a posuňte ovládač zaistenia v smere šípky. Dávajte pozor, aby vám akumulátor nespadol. Ovládač zaistenia Nasadenie/zloženie objektívu Fotoaparát sa dodáva s nasadeným objektívom. Ak chcete nasadiť iné objektívy, postupujte nasledovne. Pred nasadením/zložením objektívu prepnite prepínač napájania do polohy OFF. 1 Ak je nasadený kryt alebo obalový materiál, zložte ich z fotoaparátu alebo objektívu. • Objektív vymieňajte rýchlo a mimo prašných miest, aby sa do vnútra fotoaparátu nedostali nečistoty. Príprava fotoaparátu 2 Zarovnajte biele montážne ukazovatele na objektíve aj fotoaparáte a nasaďte objektív. • Fotoaparát držte otočený nadol, aby sa do vnútra fotoaparátu nedostali nečistoty. Biele montážne ukazovatele SK 17