Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Příprava fotoaparátu

Příprava fotoaparátu Popis jednotlivých částí Podrobné informace o ovládání - viz strany v závorkách. Pokud není nasazen objektiv A Tlačítko (přehrávání) (24) B Tlačítko spouště (23) C Vypínač napájení ON/OFF (Zapnuto/vypnuto) (20) D Pomocné světlo AF/indikátor samospouště/indikátor funkce Smile Shutter (Snímání úsměvu) E Reproduktor F Mikrofon * G Konektor Smart Accessory Terminal (18) H Objektiv (15) I Tlačítko pro uvolnění objektivu (16) J Bajonet K Obrazový snímač ** L Kontakty objektivu ** * Nezakrývejte tuto část během záznamu videosekvence. ** Vyvarujte se přímého dotyku této části. CZ 8

A Konektor (USB) B Háček pro ramenní popruh Doporučujeme upevnit ramenní popruh, aby nedošlo k pádu fotoaparátu. C Konektor HDMI (47) D Světelný snímač E LCD displej Výklopný LCD displej fotoaparátu umožňuje dosáhnout flexibilních poloh při fotografování. Příprava fotoaparátu F Tlačítko MOVIE (Videosekvence) (23) G Ovládací kolečko (27) H Funkční tlačítka (28) CZ 9