Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Základné operácie

Základné operácie Snímanie statických záberov V režime (Intelligent Auto) (Inteligentný automatický režim) fotoaparát analyzuje objekt a umožní ho nasnímať s vhodnými nastaveniami. Základné operácie 1 2 3 Posunutím prepínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Nasmerujte fotoaparát na objekt. Keď fotoaparát určí scénu, na LCD displeji sa zobrazí ikona rozpoznania scény (Scene Recognition) a popis: (Night View) (Nočný pohľad), (Tripod Night View) (Nočný pohľad so statívom), (Night Portrait) (Nočný portrét), (Backlight) (Protisvetlo), (Backlight Portrait) (Portrét v protisvetle), (Landscape) (Krajinka) alebo (Macro) (Makro). (Portrait) (Portrét), Ak používate transfokačný objektív, otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú kompozíciu. Ikona rozpoznania scény (Scene Recognition) a popis Prstenec transfokácie SK 24

4 Do polovice zatlačte a pridržte spúšť, aby sa zaostrilo. Ak je zaostrené, zaznie pípnutie a rozsvieti sa z. 5 Indikátor zaostrenia Zatlačte spúšť na doraz, čím sa vykoná snímanie. Snímanie pohyblivých záznamov Základné operácie 1 2 3 4 Posunutím prepínača napájania do polohy ON zapnite fotoaparát. Nasmerujte fotoaparát na objekt. Stlačením tlačidla MOVIE spustíte snímanie pohyblivého záznamu. Zaostrenie a jas (expozícia) sa nastavia automaticky. Ak počas snímania pohyblivého záznamu do polovice stlačíte spúšť, vykoná sa rýchlejšie zaostrenie. Ďalším stlačením tlačidla MOVIE zastavíte snímanie pohyblivého záznamu. Tlačidlo MOVIE SK 25