Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

x Picture Effect

x Picture Effect (Obrazový efekt) 1 2 Zvoľte (Picture Effect) (Obrazový efekt) (str. 32). Otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný efekt, potom stlačte stred ovládača. (Posterization (Color)) (Posterizácia (Farby)): Vytvorenie vysokokontrastného a abstraktného vzhľadu silným zvýraznením primárnych farieb. (Posterization (B/W)) (Posterizácia (Čiernobielo)): Vytvorenie vysokokontrastného a abstraktného vzhľadu pri čiernobielom obraze. (Pop Color) (Zvýraznenie farieb): Vytvorenie živého vzhľadu zvýraznením farebných tónov. (Retro Photo) (Retro fotografia): Vytvorenie vzhľadu starej fotografie s hnedastými odtieňmi (sépia) a vyblednutým kontrastom. (Partial Color) (Čiastočná farba): Vytvorenie obrazu, ktorý si uchováva špecifickú farbu, ale ostatné sa zmenia na čiernobiele. (High-key) (Vysoká tónina): Vytvorenie obrazu s indikovanou atmosférou: bright (jas), transparent (priehľadnosť), ethereal (éterika), tender (krehkosť), soft (mäkkosť). (High Contrast Monochrome) (Vysokokontrastný čiernobiely): Vytvorenie vysokokontrastného čiernobieleho obrazu. (Toy Camera) (Detský fotoaparát): Vytvorenie vzhľadu fotografie z detského fotoaparátu s tieňmi v rohoch a skreslenými farbami. SK 34

Nastavenie jasu statických záberov (Kompenzácia expozície) Hodnotu expozície môžete nastaviť v 1/3 EV krokoch z intervalu –2,0 až +2,0 EV. 1 Stlačte (Exposure Comp.) (Kompenzácia expozície) na otočnom ovládači. 2 Zmena zobrazení na displeji (DISP) 1 2 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú hodnotu a stlačte stred ovládača. Ak je obraz príliš svetlý, nastavujte [Exposure Comp.] (Kompenzácia expozície) smerom k –. Ak je obraz príliš tmavý, nastavujte [Exposure Comp.] (Kompenzácia expozície) smerom k +. Stlačte DISP (Display Contents) (Zobrazenie obsahu) na otočnom ovládači. Stláčaním DISP zvoľte želaný režim. Počas snímania Disp. Basic Info (Zobrazenie základných informácií): Zobrazenie základných informácií o snímaní. Grafické zobrazenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony, okrem situácie, keď je [Shoot Mode] (Režim snímania) nastavené na [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) alebo [Sweep Panorama] (Posúvaná panoráma). Display Info. (Zobraziť informácie): Zobrazenie informácií o snímaní. No Disp. Info. (Nezobrazovať informácie): Nezobrazovanie informácií o snímaní. Počas prehrávania Display Info. (Zobraziť informácie): Zobrazenie informácií o snímaní. Histogram: Grafické zobrazenie distribúcie jasu spolu s informáciami o snímaní. No Disp. Info. (Nezobrazovať informácie): Nezobrazovanie informácií o snímaní. SK 35 Používanie funkcií snímania