Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

z Rýchlosť uzávierky

z Rýchlosť uzávierky Ak použijete vysokú rýchlosť uzávierky, pohybujúci sa objekt (bežec, automobil, prskanie morskej vody) bude statický v danej fáze pohybu. Ak použijete nízku rýchlosť uzávierky, objekt bude na zábere rozmazaný, čo zvýrazní jeho prirodzenosť a dynamiku. x Aperture Priority (Priorita clony) Môžete nastaviť oblasť zaostrenia alebo nastaviť rozostrenie pozadia. 1 2 Zvoľte A (Aperture Priority) (Priorita clony) (str. 36). Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú hodnotu a stlačte stred ovládača. • Môžete nasnímať pohyblivý záznam s hodnotou nastavenou pomocou priority clony. SK 40

Výber režimu blesku 1 Nasaďte blesk a podvihnite ho (str. 20). 2 Stlačte [Menu]. [Menu] 3 4 Otočným ovládačom zvoľte [Camera] (Fotoaparát) t [Flash Mode] (Režim blesku) a stlačte stred ovládača. Otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný režim a stlačte stred ovládača. (Flash Off) (Bez blesku): Blesk neblysne, ani keď je podvihnutý. (Autoflash) (Automatický blesk): Blesk blysne v nedostatočných svetelných podmienkach alebo pri protisvetle. (Fill-flash) (Vynútený blesk): Blesk blysne vždy pri stlačení spúšte. (Slow Sync.) (Pomalá synchronizácia): Blesk blysne vždy pri stlačení spúšte. Snímanie s pomalou synchronizáciou (Slow sync) umožňuje snímať ostrejší objekt aj pozadie v obraze. (Rear Sync.) (Zadná synchronizácia): Blesk blysne tesne pred dokončením nastavenia expozície, vždy pri stlačení spúšte. Nasníma sa rozmazaný objekt v pohybe, aby sa vyjadrila prirodzenosť obrazu. • Dostupné voliteľné položky režimu blesku závisia od režimu snímania (str. 58). Používanie funkcií snímania Dosah blesku Dosah dodávaného blesku závisí od citlivosti ISO a hodnoty clony. F2.8 F3.5 F5.6 ISO200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m SK 41