Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Samospúšť 1 Stlačte

Samospúšť 1 Stlačte [Menu]. [Menu] 2 3 Otočným ovládačom zvoľte [Camera] (Fotoaparát) t [Drive Mode] (Režim mechaniky) t [Self-timer] (Samospúšť). Stlačte [Option] (Voľby), otočným ovládačom zvoľte želaný režim a stlačte stred ovládača. (Self-timer (Samospúšť): 10 Sec): Nastavenie 10-sekundovej samospúšte. Nastavenie použite, ak chcete byť tiež v zábere. Po stlačení spúšte bliká indikátor samospúšte a zaznieva pípanie, až kým sa nespustí uzávierka. (Self-timer (Samospúšť): 2 Sec): Nastavenie 2-sekundovej samospúšte. Pri tomto nastavení sa eliminuje rozmazanie spôsobené stlačením spúšte. • Samospúšť zrušíte nastavením [Drive Mode] (Režim mechaniky) na [Single-shot Adv.] (Pokročilé snímanie samostatného záberu). Súvislé snímanie statických záberov v slede Fotoaparát sníma súvislo statické zábery v slede, kým držíte zatlačenú spúšť. 1 Stlačte [Menu]. [Menu] SK 42 2 Otočným ovládačom zvoľte [Camera] (Fotoaparát) t [Drive Mode] (Režim mechaniky) t [Continuous Adv.] (Pokročilé nepretržité snímanie) a stlačte stred ovládača.

z Nepretržité snímanie vysokou rýchlosťou V nastaveniach Drive Mode (Režim mechaniky) zvoľte (Speed Priority Cont.) (Priorita rýchlosti nepretržitého snímania). Súvislo tak budete snímať viac záberov (max. 5,5 záberu za sekundu). Pre všetky zábery sa použije zaostrenie a expozícia z prvého záberu. Používanie funkcií snímania SK 43