Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Zobrazenie záznamu na

Zobrazenie záznamu na TV obrazovke Ak chcete zobraziť zábery/záznamy nasnímané fotoaparátom na TVP, je potrebný HDMI kábel (v predaji zvlášť) a HD TVP vybavený HDMI konektorom. 1 Pripojte fotoaparát k TVP pomocou HDMI kábla (v predaji zvlášť). Do HDMI konektora HDMI kábel Do HDMI konektora Poznámka • Použite mini HDMI konektor na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný pre pripojenie k TVP na druhom konci. z Zobrazenie 3D záberov/záznamov na 3D TVP 3D zábery/záznamy nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na 3D TVP pripojenom k fotoaparátu HDMI káblom (v predaji zvlášť). Zvoľte [Menu] t [Playback] (Prehrávanie) t [3D Viewing] (3D zobrazenie). • Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP. SK 48

Prehľad dostupných funkcií Prehľad Menu Po stlačení [Menu] sa na displeji zobrazí šesť položiek Menu, [Shoot Mode] (Režim snímania), [Camera] (Fotoaparát), [Image Size] (Veľkosť), [Brightness/ Color] (Jas/Farby), [Playback] (Prehrávanie) a [Setup] (Nastavenia). V každej položke môžete nastavovať rôzne funkcie. Položky, ktoré v danom kontexte nie je možné nastaviť sú zobrazené šedo. x Shoot Mode (Režim snímania) Možnosť voliť režimy snímania, ako je režim expozície, panorámy, výber scén (Scene Selection). Intelligent Auto Fotoaparát vyhodnotí objekt a vykoná správne (Inteligentný automatický nastavenia. režim) Scene Selection (Výber scény) Picture Effect (Obrazový efekt) Anti Motion Blur (Ochrana pred rozmazaním pohybom) Sweep Panorama (Posúvaná panoráma) 3D Sweep Panorama Snímanie s predvoleným nastavením scén podľa daného objektu alebo podmienok. (Portrait (Portrét)/Landscape (Krajinka)/Macro (Makro)/ Sports Action (Športová akcia)/Sunset (Západ slnka)/ Night Portrait (Nočný portrét)/Night View (Nočný pohľad)/Hand-held Twilight (Snímanie za šera z ruky)) Snímanie so želanými efektmi, aby sa vyjadrila unikátna atmosféra. (Posterization (Color) (Posterizácia (Farby))/ Posterization (B/W) (Posterizácia (Čiernobielo))/Pop Color (Zvýraznenie farieb)/Retro Photo (Retro fotografia)/Partial Color (Čiastočná farba)/High-key (Vysoký kľúč)/High Contrast Monochrome (Vysokokontrastný čiernobiely)/Toy Camera (Detský fotoaparát)) Redukcia otrasov fotoaparátu pri snímaní v tmavom interiéri alebo v režime telefoto. Snímanie panoramatických záberov. Snímanie 3D panoramatických záberov, ktoré sa (Posúvaná 3D panoráma) využijú pri prehrávaní na 3D-kompatibilnom TVP. Manual Exposure Nastavenie clony a rýchlosti uzávierky. (Manuálna expozícia) SK 49 Prehľad dostupných funkcií