Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Dostupné režimy blesku

Dostupné režimy blesku Dostupné režimy blesku, ktoré môžete zvoliť, závisia od zvoleného režimu snímania a zvolených funkcií. V ďalej uvedenej tabuľke značka indikuje dostupnú funkciu. Značka – indikuje, že funkcia nie je dostupná. Nedostupné režimy blesku sú na displeji zobrazené našedo. Shoot Mode (Režim snímania) Intelligent Auto (Inteligentný automatický režim) Sweep Panorama (Posúvaná panoráma) 3D Sweep Panorama (Posúvaná 3D panoráma) Anti Motion Blur (Ochrana pred rozmazaním pohybom) Scene Selection (Výber scény) Off (Vyp.) Autoflash (Automatický blesk) Picture Effect (Obrazový efekt) Program Auto – – Aperture Priority (Priorita clony) Shutter Priority (Priorita rýchlosti uzávierky) Manual Exposure (Manuálna expozícia) Fill-flash (Vynútený blesk) Slow Sync. (Pomalá synchronizácia) Rear Sync. (Zadná synchronizácia) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – SK 58 Poznámky • Dostupné režimy blesku môžu byť tiež obmedzené aj inými podmienkami, než je režim snímania. • Aj keď zvolíte funkčný režim blesku, blesk neblysne, ak je sklopený. • [Autoflash] (Automatický blesk) môžete zvoliť, len ak je [Shoot Mode] (Režim snímania) nastavené na [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim), [Picture Effect] (Obrazový efekt), alebo v určitých režimoch [Scene Selection] (Výber scény).

Import záznamu do PC Inštalácia softvéru Na prácu s obsahom nasnímaným fotoaparátom je k dispozícii nasledovný softvér: • Sony Image Data Suite “Image Data Converter SR” “Image Data Lightbox SR” • “PMB” (Picture Motion Browser) (len OS Windows) Poznámky • Prihláste sa ako Administrator (správca). • Ak už je v PC nainštalovaný softvér “PMB” a číslo verzie už nainštalovaného softvéru “PMB” je nižšie než číslo verzie softvéru “PMB” na CD-ROM disku (dodávaný), nainštalujte tiež softvér “PMB” z CD-ROM disku (dodávaný). x Windows Pre používanie dodávaného softvéru a import záznamu cez USB prepojenie odporúčame nasledovnú konfiguráciu PC. OS (predinštalovaný) “PMB” “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR” Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/ Windows 7 CPU: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (Pre prehrávanie/editovanie pohyblivých záznamov: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo výkonnejší) Pamäť RAM: 512 MB alebo viac (Pre prehrávanie/editovanie pohyblivých záznamov v HD rozlíšení: 1 GB alebo viac) Pevný disk (HDD): Voľné miesto na disku pre inštaláciu — cca 500 MB Monitor: Minimálne rozlíšenie monitora — 1024 × 768 bodov CPU/Pamäť RAM: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB alebo viac Monitor: Minimálne rozlíšenie monitora 1024 × 768 bodov * 1 64-bitové edície a edícia Starter (Edition) nie sú podporované. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. Import záznamu do PC SK 59