Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Používání funkcí

Používání funkcí záznamu Nastavení prostřednictvím funkce Photo Creativity Funkce Photo Creativity umožňuje intuitivní ovládání fotoaparátu, protože je obrazovka na rozdíl od běžné obrazovky navržena tak, aby byla vhodná pro intuitivní ovládání. Objekt můžete vyfotografovat provedením jednoduchých operací a pořídit tak kreativní fotografie snadno a rychle. 1 2 Stiskněte tlačítko [Menu (Nabídka)] (Nabídka) a vyberte položku [Shoot Mode] (Režim fotografování) t (Intelligent Auto (Inteligentní automatika)) (Inteligentní automatika). Stiskněte střed ovládacího kolečka. Zobrazí se obrazovka Photo Creativity. [Menu (Nabídka)] 3 Ovládací kolečko Otáčením ovládacího kolečka vyberte položku, kterou chcete nastavit a potom stiskněte střed ovládacího kolečka. Bkground Defocus (Rozostření pozadí): Nastavení rozostření pozadí. Picture Effect (Obrazový efekt): Nastavení požadovaného efektu při fotografování. Soft Skin Effect (Efekt měkké pleti): Nastavení úrovně funkce Soft Skin Effect (Efekt měkké pleti). Self-timer/Continuous Adv. (Samospoušť/série snímků): Nastavení 10sekundového intervalu zpoždění samospouště/nepřetržité pořizování snímků vyšší rychlostí. Vividness (Intenzita): Nastavení intenzity barev. Color (Barva): Nastavení barvy. Brightness (Jas): Nastavení jasu. CZ 30

4 Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadované nastavení a potom stiskněte střed ovládacího kolečka. Opět se zobrazí obrazovka Photo Creativity. Zopakujte kroky 2 až 4 pro nastavení dalších položek. Poznámka • Funkce Photo Creativity je dostupná, pouze pokud je nasazen objektiv s bajonetem E. z Přehrávání v režimu Photo Creativity Při stisknutí tlačítka v režimu Photo Creativity se aktivuje režim přehrávání Photo Creativity. Stisknutím tlačítka [Back] (Zpět) se můžete vrátit zpět do režimu fotografování a pořizovat snímky se stejným nastavením. x Snadné rozostření pozadí (Background Defocus Control) (Rozostření pozadí) 1 2 Vyberte položku (Bkground Defocus (Rozostření pozadí)) (Rozostření pozadí) (strana 30). Otáčením ovládacího kolečka proveďte rozostření pozadí. : zaostřete otáčením ve směru hodinových ručiček : rozostřete otáčením proti směru hodinových ručiček Pro obnovení původního nastavení stiskněte tlačítko [Cancel] (Zrušit). • Nastavený efekt rozostření můžete použít i při záznamu videosekvencí. Používání funkcí záznamu Poznámka • V závislosti na vzdálenosti od objektu nebo použitém objektivu nemusí být efekt rozostření patrný. z Dosažení lepšího výsledku při rozostření pozadí •Přibližte se k objektu. •Zvětšete vzdálenost mezi objektem a pozadím. CZ 31