Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Výběr režimu blesku 1

Výběr režimu blesku 1 2 Nasaďte blesk a zvedněte jej (strana 18). Stiskněte tlačítko [Menu (Nabídka)]. CZ 40 3 4 [Menu (Nabídka)] Pomocí ovládacího kolečka vyberte nabídku [Camera] (Fotoaparát) t [Flash Mode] (Režim blesku) a stiskněte střed ovládacího kolečka. Otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovaný režim a potom stiskněte střed. Flash Off (Vypnutý blesk): Blesk nebude odpálen ani v případě zvednutí blesku. Autoflash (Automatický blesk): Blesk bude odpálen v případě špatných světelných podmínek nebo v protisvětle. Fill-flash (Blesk vždy): Blesk bude odpálen při každém stisknutí tlačítka spouště. Slow Sync. (Pomalá synchronizace): Blesk bude odpálen při každém stisknutí tlačítka spouště. Režim pomalé synchronizace umožňuje pořídit ostrý snímek objektu i pozadí. Rear Sync. (Synchronizace na druhou lamelu závěrky): Blesk bude odpálen při každém stisknutí tlačítka spouště před dokončením expozice. Dojde k vytvoření stopy pohybu objektu a snímek bude vypadat přirozeněji. • Dostupné režimy blesku závisí na režimu fotografování (strana 61). Rozsah blesku Rozsah dodaného blesku závisí na nastavení citlivosti ISO a hodnotě clony. F2,8 F3,5 F5,6 ISO 200 1 – 3,5 m 1 – 2,8 m 1 – 1,8 m ISO 1600 2,8 – 10 m 2,3 – 8 m 1,4 – 5 m

Použití samospouště 1 Stiskněte tlačítko [Menu (Nabídka)]. 2 3 [Menu (Nabídka)] Pomocí ovládacího kolečka vyberte nabídku [Camera] (Fotoaparát) t [Drive Mode] (Režim snímání) t [Self-timer] (Samospoušť). Stiskněte tlačítko [Option] (Možnosti), otáčením ovládacího kolečka vyberte požadovaný režim a potom stiskněte střed. (Self-timer: 10 Sec): Nastavení zpoždění samospouště na 10 sekund. Tuto možnost použijte, pokud chcete také být na snímku. Při stisknutí tlačítka spouště bude blikat indikátor samospouště a znít zvukový signál až do pořízení snímku. (Self-timer: 2 Sec): Nastavení zpoždění samospouště na 2 sekundy. Můžete zabránit rozmazání snímku způsobenému chvěním fotoaparátu při stisknutí tlačítka spouště. • Pro zrušení samospouště nastavte položku [Drive Mode] (Režim snímání) na [Single-shot Adv.] (Jeden snímek). Používání funkcí záznamu CZ 41