Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Seznam položek nabídek

Seznam položek nabídek Při stisknutí tlačítka [Menu] (Nabídka) se na LCD displeji zobrazí šest nabídek: [Shoot Mode (Režim fotografování)] (Režim fotografování), [Camera (Fotoaparát)] (Fotoaparát), [Image Size (Velikost snímků)] (Velikost snímků), [Brightness (Jas)/Color (Barvy)] (Jas/barvy), [Playback (Přehrávání)] (Přehrávání) a [Setup (Nastavení)] (Nastavení). V jednotlivých nabídkách můžete nastavit různé položky. Položky, které nelze v dané situaci nastavit, budou zobrazeny šedě. CZ 48 x Shoot Mode (Režim fotografování) Můžete vybrat režim fotografování, jako například režim expozice, panoramatický režim nebo režim Scene Selection (Výběr scény) (Výběrscény). Intelligent Auto Na základě analýzy objektu provede fotoaparát (Inteligentní automatika) vhodná nastavení. Scene Selection (Výběr scény) Picture Effect (Obrazový efekt) Použití přednastavených hodnot vhodných pro daný objekt nebo podmínky fotografování. (Portrait (Portrét)/Landscape (Krajina)/Macro (Makro)/ Sports Action (Sport)/Sunset (Západ slunce)/Night Portrait (Noční portrét)/Night View (Noční pohled)/ Hand-held Twilight (Noční soumrak - bez stativu)) Použití požadovaných efektů pro vyjádření jedinečné atmosféry. (Posterization (Color) (Posterizace - barva)/ Posterization (B/W) (Posterizace - ČB)/Pop Color (Popové barvy)/Retro Photo (Retro fotografie)/Partial Color (Částečná barva)/High-key (Charakteristická fotografie)/High Contrast Monochrome (Monochromatická fotografie s vysokým kontrastem)/ Toy Camera (Dětský fotoaparát))

Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem) Sweep Panorama (Panoramatický záběr) 3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr) Manual Exposure (Ruční expozice) Shutter Priority (Priorita času) Aperture Priority (Priorita clony) Program Auto (Programová automatika) Omezení chvění fotoaparátu při fotografování v tmavých vnitřních prostorech nebo s použitím zoomu. Fotografování v panoramatickém formátu. Fotografování v panoramatickém 3D formátu pro přehrávání na 3D kompatibilním televizoru. Nastavení clony a času závěrky. Nastavení času závěrky pro vyjádření pohybu objektu. Nastavení rozsahu zaostření nebo rozostření pozadí. Automatické fotografování umožňující provést vlastní nastavení kromě expozice (clona a čas závěrky). x Camera (Fotoaparát) Můžete nastavit různé fotografické funkce, jako je například sériové snímání, samospoušť a blesk. Drive Mode (Režim snímání) Flash Mode (Režim blesku) AF/MF Select (Výběr AF/MF) Autofocus Area (Oblast automatického ostření) Výběr režimu snímání, jako je například sériové snímání, samospoušť nebo expoziční řada. (Single-shot Adv. (Jeden snímek)/Continuous Adv. (Série snímků)/Speed Priority Cont. (Série snímků s vyšší rychlostí)/Self-timer (Samospoušť)/Selftimer(Cont.) (Samospoušť - série)/Bracket: Cont. (Expoziční řada - série)) Výběr režimu blesku. (Flash Off (Vypnutý blesk)/Autoflash (Automatický blesk)/Fill-flash (Blesk vždy)/Slow Sync. (Pomalá synchronizace)/Rear Sync. (Synchronizace na druhou lamelu závěrky)) Výběr automatického nebo ručního ostření. (Autofocus (Automatické ostření)/DMF (Přímé ruční ostření)/Manualfocus (Ruční ostření)) Výběr oblasti zaostření. (Multi (Vícebodová)/Center (Na střed)/Flexible Spot (Pohyblivý bod)) CZ 49 Kontrola dostupných funkcí