Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Režim fotografování

Režim fotografování Exposure Comp. (Kompenzace expozice) Self-timer (Samospoušť) Continuous Adv. (Série snímků) Face Detection (Detekce tváří) Smile Shutter (Snímání úsměvu) Shutter Priority (Priorita času) Manual Exposure (Ruční expozice) – Poznámka • Dostupné funkce mohou rovněž záviset i na jiných podmínkách, než je režim fotografování. CZ 60

Dostupné režimy blesku Dostupné režimy blesku závisí na režimu fotografování a vybraných funkcích. V níže uvedené tabulce jsou dostupné režimy označeny symbolem . Symbol – znamená, že režim není k dispozici. Režimy blesku, které nelze vybrat, jsou na LCD displeji zobrazeny šedě. Režim fotografování Intelligent Auto (Inteligentní automatika) Sweep Panorama (Panoramatický záběr) 3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr) Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem) Scene Selection (Výběr scény) Picture Effect (Obrazový efekt) Program Auto (Programová automatika) Aperture Priority (Priorita clony) Off (Vypnuto) Autoflash (Automatický blesk) Fill-flash (Blesk vždy) Slow Sync. (Pomalá synchronizac e) Rear Sync. (Synchroniza ce na druhou lamelu závěrky) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – CZ 61 Kontrola dostupných funkcí