Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Pokročilé ovládání

Pokročilé ovládání fotoaparátu (Příručka k fotoaparátu α) Disk CD - ROM (součást příslušenství) obsahuje příručku „Příručka k fotoaparátu α“, která podrobně vysvětluje používání fotoaparátu. Přečtěte si ji, pokud budete potřebovat detailní informace k mnoha funkcím fotoaparátu. x Pro uživatele Windows 1 2 3 4 Zapněte počítač a vložte disk CD - ROM (součást příslušenství) do CD - ROM mechaniky. Klepněte na tlačítko [Handbook] (Příručka k fotoaparátu). Klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat). x Pro uživatele Macintosh 1 2 3 Poklepejte na ikonu zástupce „Handbook α“ (Příručka k fotoaparátu α) na ploše. Zapněte počítač a vložte disk CD - ROM (součást příslušenství) do CD - ROM mechaniky. Vyberte složku [Handbook] (Příručka k fotoaparátu) a zkopírujte soubor „Handbook.pdf“ uložený ve složce [GB] do vašeho počítače. Po zkopírování poklepejte na soubor „Handbook.pdf“. CZ 72

Řešení problémů V případě výskytu problémů s fotoaparátem vyzkoušejte níže uvedená řešení. 1 Zkontrolujte položky na stranách 73 až 77. Rovněž si přečtěte dokument „Handbook α“ (Příručka k fotoaparátu α) (PDF). 2 Vyjměte akumulátor, počkejte asi jednu minutu, opět jej vložte a zapněte napájení. 3 Obnovte výchozí tovární nastavení (strana 57). 4 Obraťte se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. Akumulátor a napájení Akumulátor nelze vložit. •Při vkládání akumulátoru stlačte koncem akumulátoru zajišťovací páčku (strana 13). • Lze používat pouze akumulátor NP-FW50. Ujistěte se, že používáte akumulátor NP-FW50. Indikátor zbývající kapacity akumulátoru je chybný nebo je zobrazen indikátor dostatečné zbývající kapacity, avšak akumulátor se vybije příliš rychle. • K tomuto jevu dochází, pokud používáte fotoaparát ve velmi chladném nebo horkém prostředí. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 12). • Životnost akumulátoru je u konce. Vyměňte jej za nový. Ostatní Fotoaparát nelze zapnout. • Vložte akumulátor správně (strana 13). • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (strana 12). • Životnost akumulátoru je u konce. Vyměňte jej za nový. CZ 73