Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Při namáčknutí

Při namáčknutí tlačítka spouště bliká hodnota clony anebo čas závěrky. • Jelikož je objekt příliš světlý nebo tmavý, nespadá do rozsahu nastavení fotoaparátu. Upravte nastavení. Snímek je zabarven do bíla. Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové). • Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu vniklo nadměrné množství světla. Při použití objektivu se zoomem nasaďte sluneční clonu. Rohy snímku jsou příliš tmavé. • Pokud používáte jakýkoliv filtr nebo sluneční clonu, sejměte ji a zkuste pořídit snímek znovu. Podle tloušťky filtru nebo nevhodného nasazení sluneční clony se může filtr nebo sluneční clona částečně zobrazit na snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení). Oči objektu jsou červené. • Aktivujte funkci Red Eye Reduction (Redukce červených očí) (Redukce červených očí). •Přibližte se k objektu a pořiďte snímek s bleskem v rámci dosahu blesku (strana 40). Na LCD displeji jsou trvale zobrazeny barevné body. • Nejedná se o závadu. Tyto body nebudou zaznamenány (strana 78). Snímek je rozmazaný. • Snímek byl pořízen bez blesku na tmavém místě, což způsobilo chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ nebo blesk (strana 18). Pro omezení rozmazání je také účinný režim [Hand-held Twilight] (Noční soumrak - bez stativu) funkce [Scene Selection (Výběr scény)] (Výběr scény) (strana 36) a rovněž funkce [Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem)] (Redukce rozmazání pohybem) (strana 36). Na LCD displeji bliká hodnota expozice. •Objekt je příliš světlý nebo tmavý pro daný rozsah měření fotoaparátu. CZ 76

Prohlížení snímků Snímky nelze přehrát. • Název složky/souboru byl změněn na počítači. • Pokud byl soubor snímku zpracován na počítači nebo pokud byl soubor snímku zaznamenán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze zaručit správné přehrávání na tomto fotoaparátu. • Fotoaparát je v USB režimu. Ukončete USB připojení. Ostatní CZ 77