Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-475-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks © 2011 Sony Corporation DK NEX-C3

 • Page 2 and 3: Bemærkninger om brug af kameraet S
 • Page 4 and 5: Oprettelse af forbindelse til andet
 • Page 6 and 7: Billeder af personer 30 60 Der foku
 • Page 8 and 9: Landskabsbilleder 37 52 Himlen i li
 • Page 10 and 11: Motiver med hurtige bevægelser 65
 • Page 12 and 13: Blitz A Markering af billedsensoren
 • Page 14 and 15: Liste over ikoner på skærmen Der
 • Page 16 and 17: Skærm Beskrivelse SteadyShot Vises
 • Page 18 and 19: Funktionstaster Funktionstasterne h
 • Page 20 and 21: Kamera Gør det muligt at optage fu
 • Page 22 and 23: Autovisning Gitterlinje Maksimumniv
 • Page 24 and 25: Optagelse af billeder Her forklares
 • Page 26 and 27: Visning af billeder Viser de optage
 • Page 28 and 29: Sletning af billeder Du kan slette
 • Page 30 and 31: z Brug af opsætningspunkterne samt
 • Page 32 and 33: Blød hud-effekt Du kan indstille B
 • Page 34 and 35: Lysstyrke Det er nemt at indstille
 • Page 36 and 37: Under afspilning Vis oplysninger Vi
 • Page 38 and 39: Brug af funktioner i menuen Billedi
 • Page 40 and 41: z Hvis du optager et billede af et
 • Page 42 and 43: (Håndholdt tusmørke) Tager natbil
 • Page 44 and 45: Delvis farve (gul) Kraftig Sort-hvi
 • Page 46 and 47: Panorering Giver dig mulighed for a
 • Page 48 and 49: 3D-panorering Giver dig mulighed fo
 • Page 50 and 51: Manuel eksp. Du kan optage med den
 • Page 52 and 53:

  Lukkerhast.prior. Du kan udtrykke e

 • Page 54 and 55:

  Auto programmeret Mens eksponeringe

 • Page 56 and 57:

  Kontinuerligt frem Tager billeder k

 • Page 58 and 59:

  Selvudløser 1 [Menu] t [Kamera] t

 • Page 60 and 61:

  Bracket: Kont. Tager tre billeder,

 • Page 62 and 63:

  AF/MF-valg Vælger automatisk eller

 • Page 64 and 65:

  Autofokusområde Vælger fokusområ

 • Page 66 and 67:

  Præcision dig. zoom Du kan optage

 • Page 68 and 69:

  Smiludløser Når kameraet registre

 • Page 70 and 71:

  Blød hud-effekt Indstiller den eff

 • Page 72 and 73:

  Billedformat Billedstørrelsen best

 • Page 74 and 75:

  Format Indstiller formatet for stil

 • Page 76 and 77:

  Panoreringsretning Indstiller, hvil

 • Page 78 and 79:

  Hvidbalance Justerer farvenuancerne

 • Page 80 and 81:

  Lysmålermetode Vælger den lysmål

 • Page 82 and 83:

  DRO/Auto HDR Korrigerer lysstyrke e

 • Page 84 and 85:

  Kreativ indst. Giver dig mulighed f

 • Page 86 and 87:

  Diasshow Viser billeder automatisk.

 • Page 88 and 89:

  Billedindeks Vælger antallet af bi

 • Page 90 and 91:

  Vælg dato Film lagres efter dato.

 • Page 92 and 93:

  Beskyt Beskytter billeder mod sletn

 • Page 94 and 95:

  Indst. for lydstyrke Justerer lydst

 • Page 96 and 97:

  AF-lampe AF-lampen giver lys til ne

 • Page 98 and 99:

  Autovisning Du kan kontrollere det

 • Page 100 and 101:

  Maksimumniveau Forbedrer konturen a

 • Page 102 and 103:

  Histogram Indstiller, hvorvidt hist

 • Page 104 and 105:

  Farverum Den måde, som farver er r

 • Page 106 and 107:

  Udløser u/obj. Indstiller, hvorvid

 • Page 108 and 109:

  Høj ISO SR Når du optager med hø

 • Page 110 and 111:

  Indstil. af venstre tast Tildeler e

 • Page 112 and 113:

  Indstilling af tasten B Tildeler en

 • Page 114 and 115:

  Special Tildeler en funktion til [S

 • Page 116 and 117:

  Bip Vælger den lyd, der afgives, n

 • Page 118 and 119:

  Indst.dato/tid Indstiller datoen og

 • Page 120 and 121:

  Hjælpeguidevisn Du kan vælge, om

 • Page 122 and 123:

  LCD-lysstyrke Lysstyrken på LCD-sk

 • Page 124 and 125:

  Bredt billede Vælger metode til vi

 • Page 126 and 127:

  KONTROL TIL HDMI Når du forbinder

 • Page 128 and 129:

  Rensetilstand Giver dig mulighed fo

 • Page 130 and 131:

  Demotilstand [Demotilstand]-funktio

 • Page 132 and 133:

  Formater Formaterer hukommelseskort

 • Page 134 and 135:

  Mappenavn De stillbilleder, du opta

 • Page 136 and 137:

  Ny mappe Opretter en mappe på huko

 • Page 138 and 139:

  Vis kortplads Viser den resterende

 • Page 140 and 141:

  Oprettelse af forbindelse til andet

 • Page 142 and 143:

  3D-visning Hvis du vil vise 3D-pano

 • Page 144 and 145:

  Anbefalet computermiljø (Macintosh

 • Page 146 and 147:

  Installation af softwaren (Macintos

 • Page 148 and 149:

  Tilslutning af kameraet til compute

 • Page 150 and 151:

  Udskrivning af stillbilleder Du kan

 • Page 152 and 153:

  igen, er det tegn på, at der er no

 • Page 154 and 155:

  Visning af billeder Det er ikke mul

 • Page 156 and 157:

  Andet Objektivet bliver dugget. •

 • Page 158 and 159:

  • SteadyShot-funktionen virker ik

 • Page 160 and 161:

  Andet Brug af kameraet i udlandet D

 • Page 162 and 163:

  *1 Den er forsynet med MagicGate-fu

 • Page 164 and 165:

  Om batterilevetid • Batteriets le

 • Page 166 and 167:

  Fatningsadapter Hvis du bruger Fatn

 • Page 168 and 169:

  Indeks Numerics 3D-panorering .....

 • Page 170 and 171:

  Rødøjereduktion .................