Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Histogram Indstiller,

Histogram Indstiller, hvorvidt histogrammet vises. Histogrammet viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Histogram] t ønsket indstilling. Til Fra Bemærk • Du kan ikke vise histogrammet i de følgende tilstande: – Optagelse af film – [Panorering] – [3D-panorering] z Hvad er histogram? Viser histogrammet. Viser ikke histogrammet. Et histogram viser den luminansfordeling, der viser, hvor mange pixel af en bestemt lysstyrke der er i billedet. Et lysere billede får hele histogrammet til at skifte til højre side og et mørkere billede til venstre side. A Antal pixel B Lysstyrke Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Mørk Lys 102 DK

MF-hjælp Forstørrer billedet på skærmen automatisk for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer i tilstandene [Manuel fokus] eller [Dir. man. fokus.]. 1 [Menu] t [Opsætning] t [MF-hjælp] t ønsket indstilling. 2 Drej fokus-ringen for at justere fokus. Billedet forstørres 7,5 gange. Du kan også forstørre billedet 15 gange. • I Dir. man. fokus. (direkte manuel fokusering) drejes fokusringen med udløserknappen trykket halvvejs ned, når fokus er justeret med autofokus. Ingen begræns. Forstørrer visningen, indtil [Afslut] er valgt. 5 sek. Forstørrer billedet i 5 sekunder. 2 sek. Forstørrer billedet i 2 sekunder. Fra Bemærkninger Forstørrer ikke billedet. • Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du benytter følgende funktioner: – Optagelse af film – [Præcision dig. zoom] • Når et andet A-fatning-objektiv end SAM og SSM (sælges separat) er påsat, vil et tryk på [MF-hjælp] (funktionstast) forstørre billedet. • Når et A-fatning-objektiv er påsat, forstørres visningen, indtil du vælger [Afslut] på samme måde som [Ingen begræns.], og det gælder også, selvom du vælger [2 sek.] eller [5 sek.]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 103 DK