Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Udløser u/obj.

Udløser u/obj. Indstiller, hvorvidt lukkeren kan udløses, når der ikke er monteret noget objektiv. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Udløser u/obj.] t ønsket indstilling. Aktiver Bemærk Deaktiver Udløser lukkeren, når der ikke er monteret noget objektiv. Vælg denne indstilling, når kameraet fastgøres til et astronomisk teleskop osv. Udløser kun lukkeren, når der er monteret et objektiv. • Det er ikke muligt at opnå korrekt måling, når du bruger objektiver, som ikke har en objektivkontakt, f.eks. objektivet fra et astronomisk teleskop. I sådanne tilfælde skal du justere eksponeringen manuelt ved at kontrollere den på det optagne billede. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 106 DK

Lang eksp.SR Når du sætter lukkerhastigheden til et sekund eller mere (optagelse med lang eksponeringstid), er støjreduktionen tændt, i lige så lang tid som lukkeren er åben. Dette sker for at reducere den kornede støj, som typisk findes i en lang eksponering. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Lang eksp.SR] t ønsket indstilling. Til Fra Aktiverer støjreduktion i det tidsrum, lukkeren er åben. Når støjreduktionen er i gang, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage et nyt billede. Vælg denne indstilling for at prioritere billedkvaliteten. Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg denne indstilling for at prioritere timingen af optagelsen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Støjreduktion udføres ikke, når du anvender følgende funktioner, heller ikke selvom den er indstillet til [Til]: – [Kontinuerligt frem] – [Hast.pri.vedv.forb.] – [Bracket: Kont.] – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] • Du kan ikke ændre [Lang eksp.SR], når du benytter følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] Menusøgning Indeks 107 DK