Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Indstil. af venstre tast

Indstil. af venstre tast Tildeler en funktion til venstre knap på kontrolhjulet. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstil. af venstre tast] t ønsket indstilling. Optagetilstand Opt.tip Fremf.metode AF/MF-valg Autofokusmetode Autofokusområde Præcision dig. zoom ISO Hvidbalance Lysmålermetode DRO/Auto HDR Kreativ indst. Blitztilstand Blitzkompens. MF-hjælp Ikke indstillet Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærkninger • En funktion, der er tildelt til den venstre knap på kontrolhjulet, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.]. • [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus]. Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når du har justeret fokus med autofokus. 110 DK

Indstil. af højre tast Tildeler en funktion til højre tast på kontrolhjulet. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Indstil. af højre tast] t ønsket indstilling. Optagetilstand Opt.tip Fremf.metode AF/MF-valg Autofokusmetode Autofokusområde Præcision dig. zoom ISO Hvidbalance Lysmålermetode DRO/Auto HDR Kreativ indst. Blitztilstand Blitzkompens. MF-hjælp Ikke indstillet Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærkninger • En funktion, der er tildelt til den højre knap på kontrolhjulet, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.]. • [MF-hjælp] er kun tilgængelig, når [AF/MF-valg] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus]. Når [Dir. man. fokus.] er valgt, skal du betjene kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned, når du har justeret fokus med autofokus. 111 DK