Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Special Tildeler en

Special Tildeler en funktion til [Special 1] til [Special 5] af funktionstasten C. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5] t ønsket indstilling. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Standardindstillingen for hvert [Special]- punkt [Special 1] [Special 2] [Special 3] [Special 4]/[Special 5] Tilgængelige funktioner Fremf.metode AF/MF-valg Autofokusmetode Autofokusområde ISO Hvidbalance Lysmålermetode DRO/Auto HDR Kreativ indst. Blitztilstand Ikke indstillet Menusøgning Indeks Bemærkninger • En funktion, der er tildelt til funktionstasten C, kan kun kaldes, når [Optagetilstand] er indstillet til [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.]. • Du behøver ikke at konfigurere alle [Special 1]-, [Special 2]-, [Special 3]-, [Special 4]- og [Special 5]- punkterne. 114 DK

Menustart Gør det muligt at vælge, om den første skærm i menuen altid skal vises, eller om skærmen for det punkt, du sidst har brugt, skal afvises. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Menustart] t ønsket indstilling. Top Forrige Viser altid den første skærm i menuen. Viser altid det sidst indstillede punkt. Dette vil gøre det nemmere hurtigere at nulstille det sidste punkt, du tidligere har indstillet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 115 DK