Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Bip Vælger den lyd, der

Bip Vælger den lyd, der afgives, når du betjener kameraet. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Bip] t ønsket indstilling. AF-lyd Høj Lav Fra Signalerne lyder kun, når motivet er i fokus og ved nedtælling til selvudløser. Aktiverer lydsignaler, når du trykker på kontrolhjulet eller funktionstasterne. Vælg [Lav] for at sænke lydstyrken. Slukker for lydsignalet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 116 DK

Sprog Vælger det sprog, der skal bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser. 1 [Menu] t [Opsætning] t [ Sprog] t ønsket sprog. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 117 DK