Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

LCD-lysstyrke Lysstyrken

LCD-lysstyrke Lysstyrken på LCD-skærmen justeres automatisk til de omgivende lysforhold ved hjælp af lyssensoren (side 11). Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmen manuelt. 1 [Menu] t [Opsætning] t [LCD-lysstyrke] t ønsket indstilling. Auto Manuel Solskinsvejr Juster lysstyrken automatisk. Giver dig mulighed for at justere lysstyrken inden for området –2 til +2. Justerer automatisk lysstyrken, så den passer til udendørs optagelse. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Når denne er indstillet til [Auto], må lyssensoren ikke dækkes med hånden eller andet. • Når kameraet anvendes med AC-PW20-vekselstrømsadapteren (sælges separat), er lysstyrken på LCDskærmen altid indstillet så lyst som +2, selvom du har valgt [Auto]. Menusøgning Indeks 122 DK

Skærmfarve Indstiller farven på LCD-skærmen. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Skærmfarve] t ønsket indstilling. Sort Hvid Blå Lyserød Skifter til den valgte farve. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 123 DK