Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Demotilstand

Demotilstand [Demotilstand]-funktionen viser de film, der automatisk er optaget på hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke betjenes i et bestemt tidsrum. Vælg normalt [Fra]. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Demotilstand] t ønsket indstilling. Til Fra Bemærkninger Demonstrationen starter automatisk, når kameraet ikke betjenes i ca. et minut. Viser ikke demonstrationen. • Selvom [Til] er valgt, starter kameraet ikke en demonstration, når der ikke er optaget film på hukommelseskortet. • Når [Til] er valgt, skifter kameraet ikke til strømsparetilstand. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 130 DK

Nulstil Initialiserer til standardindstillingen. Selvom du aktiverer [Nulstil], gemmes billederne. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Nulstil] t [OK]. Bemærkninger • Sørg for ikke at slukke for kameraet, når du nulstiller. • Indstillingerne for [Indst.dato/tid] og [Indstilling af sted] nulstilles ikke. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 131 DK