Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Mappenavn De

Mappenavn De stillbilleder, du optager, gemmes i en mappe, der automatisk oprettes i mappen DCIM på hukommelseskortet. Du kan ændre mappenavnets format. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Mappenavn] t ønsket indstilling. Bemærk Standardformat Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + MSDCF. Eksempel: 100MSDCF Datoformat Formatet til mappenavnet er følgende: mappenummer + Å (det sidste tal)/MM/DD. Eksempel: 10010405 (mappenavn: 100, dato: 04/05/2011) • Formatet på filmmappen fastsættes som "mappenummer + MNV01". Du kan ikke ændre dette navn. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 134 DK

Vælg optagemappe Når der er oprettet en mappe i standardformatet, og der er to eller flere mapper, kan du vælge den optagemappe, hvori stillbilleder skal gemmes. 1 [Menu] t [Opsætning] t [Vælg optagemappe] t ønsket mappe. Bemærk • Du kan ikke vælge mappen, når du vælger [Datoformat]-indstillingen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 135 DK