Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Oprettelse af

Oprettelse af forbindelse til andet udstyr Visning af billeder på et tv Hvis du vil vise billeder, der er optaget med kameraet, på et tv, kræves et HDMI-kabel (sælges separat) og et hd-tv, der er forsynet med et HDMI-stik. Se også i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et. 1 Sluk for både kameraet og tv'et. 2 Forbind kameraet til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). 3 Tænd for tv’et, og skift input. 4 Tænd for kameraet. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tvskærmen. Vælg det ønskede billede med kontrolhjulet. Bemærkninger 1 Til HDMI-stikket HDMI-kabel 2 Til HDMIterminalen • Visse enheder virker muligvis ikke korrekt. • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet. • Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til kameraet) og et stik, der kan bruges til at forbinde til tv'et i den anden ende. • Hvis du optager film, når kameraet er forbundet til et tv via et HDMI-kabel, stoppes optagelse automatisk efter et stykke tid for at beskytte enhederne. • Forbind ikke enhedens udgangsstik med HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan medføre funktionsfejl. • Selvom maksimumfunktionen er aktiveret, forbedres konturerne af områderne ikke, når kameraet er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks z På "PhotoTV HD" Dette kamera er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden. Hvis du forbinder Sonys PhotoTV HD-kompatible enheder ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat) vil en helt ny verden af fotos åbenbare sig i en fremragende fuld hd-kvalitet. "PhotoTV HD" gør det muligt at gengive fine teksturer og sarte farver og med et væld af detaljer. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et. Fortsættes r 140 DK

Brug af"BRAVIA" Sync Hvis du forbinder kameraet til et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene kameraet via tv'ets fjernbetjening. 1 Forbind et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, til kameraet. Indgangen skiftes automatisk, og billedet, som er optaget med kameraet, vises på tv-skærmen. 2 Tryk på SYNC Menu-knappen på tv’ets fjernbetjening. 3 Foretag betjening ved hjælp af knapperne på tv'ets fjernbetjening. Element Diasshow Vis 1 billede Stillbillede/film-valg Billedindeks Vælg mappe Vælg dato Slet Bemærkninger Betjening Afspiller billeder automatisk Tilbagevenden til enkeltbilledskærmen. Vælger stillbillede eller film, der skal afspilles. Skift til billedindeksskærm. Vælger den mappe med filer, der skal afspilles. Vælger datoen for de film, der skal afspilles. Sletter billedet. • De tilgængelige betjeninger er begrænset, når kameraet er forbundet til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel. • Det er kun tv, der understøtter "BRAVIA" Sync, der giver mulighed for SYNC Menu-betjeninger. SYNC Menu-betjeninger er forskellige, alt efter hvilket tv der er forbundet. Få flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med tv’et. • Hvis kameraet foretager unødvendige betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når kameraet er forbundet til et tv fra en anden producent ved hjælp af en HDMI-forbindelse, skal du gøre følgende [Menu] t [Opsætning] t [KONTROL TIL HDMI] t [Fra]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 141 DK