Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Andet Objektivet bliver

Andet Objektivet bliver dugget. • Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen. Meddelelsen "Angiv område/dato/kl." vises, når kameraet tændes. • Kameraet har ikke været brugt i et stykke tid med lavt batteriniveau eller uden batterienhed. Udskift batterienheden, og indstil datoen igen (side 118). Hvis meddelelsen vises, hver gang du oplader batterienheden, kan det interne genopladelige batteri være opbrugt. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Antallet af billeder, der kan optages, falder ikke eller falder med to ad gangen. • Det skyldes, at komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimering ændres afhængigt af billedet, når du optager med et JPEG-billede. Indstillingerne nulstilles uden nulstillingsproceduren. • Batterienheden er blevet fjernet, mens tænd-/sluk-kontakten var indstillet til ON. Når batterienheden fjernes, skal du sørge for, at kameraet er slukket, og at aktivitetslampen ikke lyser. Kameraet fungerer ikke korrekt. • Sluk for kameraet. Fjern batterienheden, og indsæt den igen. Hvis kameraet er varmt, skal du fjerne batterienheden og lade det køle ned, før du forsøger denne fremgangsmåde. • Hvis en vekselstrømsadapter (sælges separat) anvendes, skal netledningen tages ud. Forbind netledningen, og tænd kameraet igen. Hvis kameraet ikke fungerer efter at have prøvet disse løsninger, skal du kontakte din Sony-forhandler eller et lokalt servicested, der er autoriseret af Sony. "--E-" vises på skærmen. • Fjern hukommelseskortet, og sæt det i igen. Hvis denne fremgangsmåde ikke fjerner visningen, skal du formatere hukommelseskortet (side 132). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 156 DK

Advarselsmeddelelser Hvis følgende meddelelser vises, skal du følge instruktionerne herunder. Inkompatibelt batteri. Brug korrekt model. • Der anvendes en inkompatibel batterienhed. Angiv område/dato/kl. • Indstil datoen og klokkeslættet. Oplad det interne genopladelige batteri, hvis du ikke har brugt kameraet i lang tid. Ikke tilstrækkelig strøm. • Du har forsøgt at rengøre billedsensoren (Rensetilstand), hvor batteriniveauet er for lavt. Oplad batterienheden, eller brug en vekselstrømadapter (sælges separat). Kunne ikke bruge hukom-melseskort. Format? • Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [OK], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan bruge hukommelseskortet igen. Alle de forrige data på hukommelseskortet er dog blevet slettet. Det kan tage et stykke tid at afslutte formateringen. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du skifte hukommelseskort. Fejl på hukommelseskort • Der er isat et ikke-kompatibelt hukommelseskort, eller formateringen mislykkedes. Isæt hukommelseskort igen. • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera. • Hukommelseskortet er beskadiget. • Terminaldelen på hukommelseskortet er snavset. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt. • Det isatte hukommelseskort kan ikke bruges med dette kamera. Behandler... • Ved lange eksponeringstider foretages der støjreduktion, i lige så lang tid som lukkeren var åben. Du kan ikke tage billeder, når denne reduktion finder sted. Du kan slå funktionen til støjreduktion ved lang eksponeringstid fra. Ingen visning. • Billeder, der er optaget med andre kameraer, eller billeder, der er blevet redigeret med en computer, kan muligvis ikke vises. Kan ikke genkende objektiv. Monter det korrekt. • Objektivet er ikke monteret korrekt, eller også er objektivet ikke monteret. Hvis meddelelsen vises, når der påsættes et objektiv, skal objektivet sættes på igen. Hvis meddelelsen vises ofte, skal du kontrollere, hvorvidt objektivets og kameraets kontakter er rene eller ej. • Når du fastgør kameraet til et astronomisk teleskop eller lign., skal du indstille [Udløser u/obj.] til [Aktiver] (side 106). Fortsættes r 157 DK