Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

*1 Den er forsynet med

*1 Den er forsynet med MagicGate-funktionen. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som benytter kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke foretages med dette kamera. *2 Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade. *3 Når "Memory Stick PRO Duo" bruges til at optage film, er det kun dem, der er markeret med Mark2, som kan bruges. Bemærkninger om brugen af "Memory Stick Micro" (sælges separat) • Dette produkt er kompabielt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, skal du sørge for at indsætte "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet. Hvis du indsætter en "Memory Stick Micro" i kameraet uden en "M2"-adapter på størrelse med Duo-formatet, vil du muligvis ikke kunne fjerne det fra kameraet. • Hold "Memory Stick Micro" uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 162 DK

"InfoLITHIUM"-batterienhed Dit kamera fungerer kun med en "InfoLITHIUM"-batterienhed NP-FW50. Du kan ikke bruge andre batterienheder. "InfoLITHIUM"-batterienheder i W-serien har - mærket. En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til kommunikation af oplysninger, der er relateret til kameraets driftsbetingelser. "InfoLITHIUM"-batterienheden beregner strømforbruget alt efter kameraets driftsbetingelser og viser, hvor meget der er tilbage af batteritiden i procent. Om opladning af batterienheden Vi anbefaler opladning af batterienheden i en omgivende temperatur mellem 10 °C til 30 °C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades på en effektiv måde, hvis temperaturen ligger uden for dette område. Effektiv brug af batterienheden • Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Det betyder altså, at batterienhedens driftstid er kortere, hvis der er koldt. Hvis du vil sikre langvarig brug af batterienheden, anbefaler vi, at batterienheden lægges i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og derefter indsættes i kameraet, umiddelbart før du begynder at fotografere. • Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller optager film hyppigt. • Vi anbefaler, at du har ekstra batterienheder, der er klar til brug, og laver prøveoptagelser, før de egentlige optagelser sker. • Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt. • Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Om indikatoren for resterende batteritid Når strømmen slukkes, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver, at der er strøm nok til, at batterienheden kan fungere, skal du oplade batterienheden igen. Den resterende batteritid angives korrekt. Bemærk imidlertid, at batteriindikationen ikke kan gendannes, hvis kameraet bruges ved høj temperatur i for lang tid, efterlades efter opladning, eller når batterienheden bruges ofte. Brug kun indikationen på resterende batteri som vejvisende. Sådan opbevares batterienheden • Aflad batterienheden helt, før den bliver opbevaret, og sørg for at placere den på et koldt og tørt sted. Hvis batterienheden skal forblive funktionsdygtig, skal du oplade den og derefter foretage en fuld afladning i kameraet mindst én gang om året. • Du kan bruge al strømmen i batterienheden ved at lade kameraet køre i diasafspilningstilstanden, inden strømmen forsvinder. • Hvis du vil forhindre snavs på terminalen, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge en plastikpose for at forhindre kontakt til metalmaterialer under transport eller opbevaring af batterienheden. Fortsættes r 163 DK