Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Indeks Numerics

Indeks Numerics 3D-panorering .................................................... 48 3D-visning ....................................................... 142 A AdobeRGB ....................................................... 104 Advarselsmeddelelser ...................................... 157 AF/MF-valg ....................................................... 62 AF-lampe ........................................................... 96 Afspilning .......................................................... 26 Afspilning på tv ............................................... 140 Afspilningszoom ................................................ 26 Angiv udskrivning ............................................. 95 Anti-bevægelsesslør ........................................... 45 Auto HDR .......................................................... 83 Auto programmeret ............................................ 54 Autoblitz ............................................................ 61 Autofokus ........................................................... 62 Autofokusmetode ............................................... 65 Autofokusområde ............................................... 64 Autovisning ........................................................ 98 B Beskyt ................................................................ 92 Billedeffekt .................................................. 31, 43 Billedformat ....................................................... 72 Billedindeks ................................................. 38, 88 Bip .................................................................... 116 Blænde ............................................................... 53 Blændeprioritet .................................................. 53 Blitz .................................................................... 61 Blitz fra .............................................................. 61 Blitz m/lang luk ................................................. 61 Blitzkompens. .................................................... 81 Blitztilstand ........................................................ 61 Bracket: kont. ..................................................... 60 "BRAVIA" Sync .............................................. 141 Bredt billede ..................................................... 124 Brugerdefineret ................................................ 114 BULB ................................................................. 51 C Center ........................................................... 64, 80 Computer ..........................................................143 Anbefalet miljø ...........................................143 D Datoformat ........................................................118 Demotilstand .....................................................130 Diasshow ............................................................86 Dir. man. fokus. ..................................................62 Direkte manuel fokusering .................................62 DISP ...................................................................35 D-områdeopt. ......................................................82 DPOF ..................................................................95 DRO/Auto HDR .................................................82 E Effekt med blød hud .....................................32, 70 Ekspon.komp. .....................................................37 Enkeltbilled-AF ..................................................65 Eye-Fi-kort .......................................................139 F Farvefilter ...........................................................79 Farverum ...........................................................104 Farvetemp. ..........................................................79 Fejlfinding ........................................................151 Filmlydoptagelse ..............................................109 Filnummer ........................................................133 Fleksibelt punkt ..................................................64 Forbindelse Computer ....................................................148 TV ...............................................................140 Forindstillet hvidbalance ....................................79 Format .................................................................74 Formater ...........................................................132 Forsinket blitz .....................................................61 Forstør .................................................................93 Forstørret afspilning ...........................................26 Fremf.metode ......................................................55 Funktionstaster ...................................................18 G Gendan billed-db. .............................................137 Gitterlinje ............................................................99 Fortsættes r Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 168 DK

H Håndholdt tusmørke ........................................... 42 Hast.pri.vedv.forb. ............................................. 57 Histogram ......................................................... 102 Hjælpeguidevisn .............................................. 120 Høj ISO SR ...................................................... 108 Hukommelseskort ............................................ 161 Hvidbalance ....................................................... 78 I Identificering af dele .......................................... 11 Ikoner ................................................................. 14 Image Data Converter SR ................................ 146 Image Data Lightbox SR ................................. 147 Indst. for lydstyrke ............................................. 94 Indst.dato/tid .................................................... 118 Indstil. af højre tast .......................................... 111 Indstil. af venstre tast ....................................... 110 Indstilling af sted ............................................. 119 Indstilling af tasten B ....................................... 112 Indstilling af tasten C ....................................... 113 "InfoLITHIUM"-batterienhed .......................... 163 Installation ....................................................... 145 Intelligent auto ................................................... 39 ISO ..................................................................... 77 J JPEG .................................................................. 75 K Kontinuerligt frem ....................................... 32, 56 Kontrast .............................................................. 84 KONTROL TIL HDMI ................................... 126 Kontrolhjul ......................................................... 17 Kreativ fotografering ......................................... 29 Kvalitet ............................................................... 75 L Landskab ............................................................ 41 Lang eksp.SR ................................................... 107 LCD-lysstyrke .................................................. 122 Liste med optagetip ............................................ 71 Lukkerhast.prior. ................................................ 52 Lukkerhastighed ................................................. 52 Lysmålermetode ................................................. 80 M Macintosh .........................................................146 Mætning ..............................................................84 Makro .................................................................41 Maksimumfarve ................................................101 Maksimumniveau .............................................100 Manuel eksp. .......................................................50 Manuel fokus ......................................................62 Mappenavn .......................................................134 Menu ...................................................................19 Afspilning .....................................................21 Billedformat ..................................................20 Kamera ..........................................................20 Lysstyrke/farve .............................................21 Opsætning .....................................................21 Optagetilstand ...............................................19 Menustart ..........................................................115 MF-hjælp ..........................................................103 Motivgenkendelse .........................................24, 39 Multi .............................................................64, 80 N Natfoto ................................................................41 Natportræt ...........................................................41 Nulstil ...............................................................131 Ny mappe ..........................................................136 O Opsætning ...........................................................21 Optagelse ............................................................24 Film ...............................................................24 Stillbillede .....................................................24 Overførselsindst. ...............................................139 P Panorering ...........................................................46 Panoreringsretning ..............................................76 PMB ..................................................................147 PMB Launcher ..................................................145 Portræt ................................................................41 Præcision dig. zoom ...........................................66 R RAW ...................................................................75 Registrering af ansigter .......................................67 Rensetilstand .....................................................128 Fortsættes r Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 169 DK