Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Kamera Gør det muligt

Kamera Gør det muligt at optage funktioner såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser og blitz. Fremf.metode Blitztilstand AF/MF-valg Autofokusområde Autofokusmetode Præcision dig. zoom Ansigtsregistrering Smiludløser Smilregistrering Blød hud-effekt Liste med optagetip Vis DISP indhold (Vis indhold) Billedformat Gør det muligt at indstille billedstørrelsen og -formatet. Stillbillede Billedformat Format Kvalitet 3D-panorering Billedformat Panoreringsretning Panorering Billedformat Panoreringsretning Film Billedformat Vælger fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse. Vælge metoden til udløsning af blitzen. Vælger automatisk eller manuel fokusering. Vælger det område, der skal fokuseres på. Vælger autofokusmetode. Indstiller den digitale zoom. Registrerer automatisk ansigter og justerer fokus og eksponering, så det passer til ansigterne. Hver gang kameraet registrerer et smil, udløser kameraet automatisk lukkeren. Indstiller følsomheden for funktionen Smiludløser til registrering af smil. Indstiller niveauet af Blød hud-effekt. Gør det muligt at få vist alle optagetip. Skifter de oplysninger, der skal vises på optageskærmen. Vælger billedstørrelse. Vælger format. Vælger komprimeringsformat. Vælger billedstørrelsen for 3D-panoreringsbilleder. Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages 3D-panoreringsbilleder. Vælger billedstørrelsen for panoreringsbilleder. Vælger, hvilken retning kameraet skal panorere, når der optages panoreringsbilleder. Vælger billedstørrelsen for film. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Fortsættes r 20 DK

Lysstyrke/farve Giver dig mulighed for at foretage indstillinger for lysstyrke såsom lysmålermetode samt farveindstillinger såsom hvidbalance. Ekspon.komp. ISO Hvidbalance Lysmålermetode Blitzkompens. DRO/Auto HDR Kreativ indst. Afspil Giver dig mulighed for at indstille afspilningsfunktioner. Slet Diasshow Stillbillede/film-valg Billedindeks Vælg mappe Vælg dato Roter Beskyt 3D-visning Forstør Indst. for lydstyrke Angiv udskrivning Under Vis indhold afspilning Kompenserer for lysstyrken for hele billedet. Indstiller ISO-følsomheden. Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes lysforhold. Vælger metode til måling af lysstyrke. Justerer mængden af blitzlys. Korrigerer lysstyrke eller kontrast automatisk. Vælger billedbehandlingsmetode. Sletter billeder. Viser billeder automatisk. Vælger et stillbillede eller en film at afspille. Vælger antallet af billeder, som skal vises på indeksskærmen. Vælger mappen af stillbilleder, som skal vises. Vælger datoen for film, der skal afspilles. Roterer billeder. Beskytter billeder eller annullerer beskyttelsen. Opretter forbindelse til et 3D-kompatibelt tv og gør det muligt at få vist 3D-billeder. Forstørrer billedet. Indstiller lydstyrken for film. Vælger billeder til udskrivning eller foretager udskriftsindstillinger. Skifter de oplysninger, der skal vises på afspilningsskærmen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Opsætning Giver dig mulighed for at foretage mere detaljerede optageindstillinger eller ændre kameraindstillingerne. Optagelsesindstil. AF-lampe Rødøjereduktion Indstiller AF-lampen til at hjælpe i forbindelse med automatisk fokusering på steder med svag belysning. Udfører en blitztest før optagelse med brug af blitz for at forhindre røde øjne. Fortsættes r 21 DK