Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Optagelse af billeder

Optagelse af billeder Her forklares om optagelse af billeder med de indstillinger, der var, da du købte kameraet. Kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne. 1 Juster vinklen på LCD-skærmen, og hold kameraet. Funktionen Motivgenkendelse aktiveres. 2 Hvis du vil tage stillbilleder, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet og trykke den helt ned for at fotografere. Tryk på MOVIE-knappen for at begynde optagelse af en film. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærk • Du kan kontinuerlige optage en film i op til 29 minutter eller 2 GB. Optagelsestiden kan variere afhængigt af den omgivende temperatur eller optagelsesforholdene. z Om Motivgenkendelse Motivgenkendelsesikon og -guide Funktionen Motivgenkendelse lader kameraet genkende optageforholdene automatisk og giver dig mulighed for at optage billedet med de passende indstillinger. Menusøgning Indeks • Kameraet genkender (Natfoto), (Stativ - natvisning), (Natportræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Portræt), (Landskab) eller (Makro) og viser det tilsvarende ikon samt guide på LCD-skærmen, når motivet genkendes. Fortsættes r 24 DK

z Hvis du optager et billede af et motiv, som det er svært at fokusere på Fokusindikatoren blinker, når kameraet ikke kan fokusere på et motiv automatisk. Komponer billedet på ny, eller lav om på fokusindstillingen. Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Fokusindikator Status Fokus låst. Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse. Fokuserer stadig. Kan ikke fokusere. • Det kan være vanskeligt at fokusere i følgende situationer: – Det er mørkt, og objektivet er langt væk. – Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag. – Motivet ses igennem glas. – Motivet bevæger sig hurtigt. – Motivet reflekterer lys f.eks. fra spejl eller har skinnende overflader. – Motivet blinker. – Motivet er bagbelyst. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 25 DK