Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Visning af billeder

Visning af billeder Viser de optagede billeder. Stillbilleder og film vises på separate skærme. Du kan ikke få vist stillbilleder og film på den samme skærm. 1 Tryk på (Afspilning)-knappen. 2 Vælg billedet med kontrolhjulet. 3 Tryk på midten af kontrolhjulet for at få vist panoreringsbilleder eller film. Under afspilning af film For at sætte på pause/fortsætte For at spole hurtigt frem For at spole hurtigt tilbage For at justere lydstyrken Bemærk Betjening af kontrolhjul Tryk på midten. Tryk i højre side, eller drej med uret. Tryk i venstre side, eller drej mod uret. Tryk på nederste t op/ned. • Panoreringsbilleder, som er taget med andre kameraer, vises muligvis ikke korrekt. z Sådan skifter du mellem stillbilleder og film På billedindeksskærmen kan du skifte mellem billedtyper ved at vælge (stillbillede) eller (film) i venstre side af skærmen efterfulgt af tryk på midten af kontrolhjulet (side 38). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Forstørret afspilning Dele af et stillbillede kan forstørres under afspilning, så det kan undersøges nærmere. Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et stillbillede, som du har taget. Du kan forstørre billedvisningen fra Menu (side 93). 1 Vis det billede, du ønsker at forstørre, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet for at bekræfte [Forstør]. 2 Juster skaleringen ved at dreje på kontrolhjulet. 3 Vælg den del, du vil forstørre ved at trykke til højre/venstre/op/ned på kontrolhjulet. 4 Tryk på [Afslut] for at annullere den forstørrede afspilning. Bemærkninger • Du kan ikke benytte funktionen til forstørret afspilning med film. • For at forstørre panoreringsbilleder skal du først sætte afspilningen på pause og dernæst trykke på [Forstør]. Fortsættes r 26 DK

z Skaleringsintervaller Skaleringsintervallet er følgende. Billedstørrelse Skaleringsintervaller L Ca. ×1,1 – ×14 M Ca. ×1,1 – ×11 S Ca. ×1,1 – ×7,3 Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 27 DK