Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

z Brug af

z Brug af opsætningspunkterne samtidigt Du kan bruge Foto-kreativitet-opsætningspunkterne samtidigt. Tryk på midten af kontrolhjulet, og indstil hvert enkelt punkt. Ikonerne for de indstillede punkter er angivet på skærmen. • [Blød hud-effekt] fungerer ikke under kontinuerlig optagelse. • Hvis du trykker på [Fortryd], annulleres det seneste opsætningspunkt, og ikonet yderst til højre slettes. z Afspilning i Foto-kreativitet-tilstand Hvis du trykker på -knappen i Foto-kreativitet-tilstanden, åbnes Foto-kreativitetafspilningstilstanden. Tryk på [Tilbage] for at vende tilbage til optagetilstanden, hvorefter du kan optage med den samme indstilling. Baggrund ude af fokus Foto-kreativitet giver dig mulighed for nemt at bringe baggrunden ud af fokus, så motivet fremhæves. Du kan kontrollere sløringseffekten på LCD-skærmen. Du kan optage en film med en værdi, som er justeret med en sløringseffekt. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Bagg. Ej fk.] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Bring baggrunden ud af fokus ved at dreje på kontrolhjulet. : Drej det med uret for at fokusere : Drej det mod uret for at sløre Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Bemærkninger • Området, som er ude af fokus afhænger af, hvilket objektiv der benyttes. • Sløringseffekten er ikke nødvendigvis synlig, da det afhænger af afstanden til motivet eller det anvendte objektiv. Fortsættes r 30 DK

z Sådan opnår du bedre resultater med Baggrund ude af fokus • Gå tættere på motivet. • Øg afstanden mellem motiv og baggrund. Billedeffekt Du kan indstille Billedeffekt uden problemer i Foto-kreativitet. Vælg det ønskede effektfilter for at opnå de forskellige teksturer. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Billedeffekt] indstilling ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg den ønskede effekt ved at dreje på kontrolhjulet. : Posterisering (farve) : Posterisering (S-H) : Popfarve : Retrofoto : Delvis farve (rød) : Delvis farve (grøn) : Delvis farve (blå) : Delvis farve (gul) : Kraftig : Sort-hvid stor kontrast : Legetøjskamera Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Du kan få oplysninger om hvert filter på side 43. Menusøgning Indeks Bemærk • Når [Delvis farve (rød)], [Delvis farve (grøn)], [Delvis farve (blå)] eller [Delvis farve (gul)] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet. Fortsættes r 31 DK