Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Lysstyrke Det er nemt at

Lysstyrke Det er nemt at indstille lysstyrken i Foto-kreativitet. 1 Tryk på midten af kontrolhjulet. 2 Vælg [Lysstyrke] ved at dreje kontrolhjulet, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. 3 Vælg den ønskede lysstyrke ved at dreje på kontrolhjulet. : Drej det med uret for at gøre billederne lysere : Drej det mod uret for at gøre billederne mørkere Tryk på [Annuller] for at gendanne den oprindelige tilstand. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 34 DK

Brug af funktioner via kontrolhjulet DISP (Vis indhold) Brug af kontrolhjulet: 1 Tryk gentagne gange på DISP (Vis indhold) på kontrolhjulet for at vælge den ønskede tilstand. Brug af Menu: 1 Under optagelse, [Menu] t [Kamera] t [Vis indhold]. Under afspilning, [Menu] t [Afspil] t [Vis indhold]. 2 Vælg den ønskede tilstand ved at dreje på kontrolhjulet. Under optagelse Vis basisopl. Vis oplysninger Viser grundlæggende optageoplysninger. Viser lukkerhastighed og blændeværdi via grafik, undtaget når [Optagetilstand] er indstillet til [Intelligent auto], [Panorering] eller [3D-panorering]. Viser optageoplysninger. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Vis ikke oplysn. Viser ikke optageoplysninger. Fortsættes r 35 DK