Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Auto programmeret Mens

Auto programmeret Mens eksponeringen automatisk justeres af kameraet, kan du indstille optagefunktioner såsom ISO-følsomhed, Kreativ indst., D-områdeoptimering. 1 [Menu] t [Optagetilstand] t [Auto programmeret]. 2 Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger. 3 Juster fokus, og optag motivet. Bemærk • Du kan ikke vælge [Blitz fra] og [Autoblitz] i [Blitztilstand]. Vælg det ved at skubbe blitzen op eller ned med fingrene. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 54 DK

Fremf.metode Du kan indstille fremføringsmetoden såsom kontinuerlig optagelse, selvudløser eller bracketing-optagelse. 1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t ønsket tilstand. Bemærk (Enkelt billede) (Kontinuerligt frem) (Hast.pri.vedv.forb.) Tager et stillbillede. Normal optagetilstand. Tager billeder kontinuerligt, mens du holder udløserknappen nede (side 56). Tager billeder kontinuerligt med høj hastighed, mens du holder udløserknappen nede (side 57). Det første billedes indstillinger for fokus og lysstyrke anvendes også til de efterfølgende billeder. (Selvudløser) Tager et billede efter ti eller to sekunder (side 58). (Selvudl.(Kont.)) (Bracket: Kont.) Tager et billede kontinuerligt efter ti sekunder (side 59). Tager tre billeder, hvor hver især har forskellige grader af eksponering (side 60). • Du kan ikke ændre indstillingen, når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Auto HDR] Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 55 DK