Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Selvudløser 1 [Menu] t

Selvudløser 1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudløser]. 2 [Indstilling] t ønsket tilstand. Hvis du vil annullere timeren, skal du vælge [Enkelt billede]. (Selvudløser: 10 sek.) (Selvudløser: 2 sek.) Indstiller selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses. Indstiller selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse. Dette reducerer kamerarystelser, som forårsages af tryk på udløserknappen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærk • Du kan ikke anvende [Selvudløser], når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] – [Auto HDR] Menusøgning Indeks 58 DK

Selvudl.(Kont.) Tager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet det til, efter ti sekunder. Du kan vælge det bedste billede ud fra adskillige billeder. 1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Selvudl.(Kont.)]. 2 [Indstilling] t ønsket tilstand. Hvis du vil annullere timeren, skal du vælge [Enkelt billede]. Bemærk (Selvudl. (Kont.): 10 sek. 3 billeder) (Selvudl. (Kont.): 10 sek. 5 billeder) Optager kontinuerligt tre eller fire stillbilleder efter ti sekunder. Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og lydsignalet lyder, indtil lukkeren udløses. • Du kan ikke anvende [Selvudl.(Kont.)], når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] – [Auto HDR] Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 59 DK