Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Bracket: Kont. Tager tre

Bracket: Kont. Tager tre billeder, mens eksponeringen automatisk skifter fra den grundlæggende indstilling, så til en mørkere og dernæst lysere. Hold udløserknappen nede, indtil bracketing-optagelsen er afsluttet. Efter optagelsen kan du vælge det billede, der passer dig. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning 1 [Menu] t [Kamera] t [Fremf.metode] t [Bracket: Kont.]. 2 [Indstilling] t ønsket tilstand. Hvis du annullere bracketen, skal du vælge [Enkelt billede]. (Bracket: Kont.: 0,3 EV) (Bracket: Kont.: 0,7 EV) Bemærkninger Billederne tages med den indstillede værdi på afvigelsen (trin) i forhold til den grundlæggende eksponering. • Du kan ikke anvende [Bracket: Kont.], når du benytter følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] – [Auto HDR] • Det sidste billede vises i autovisningen. • I [Manuel eksp.] ændres eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden. • Når du justerer eksponeringen, ændres den ud fra den kompenserede værdi. Menusøgning Indeks 60 DK

Blitztilstand Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at optage et lyst billede af det bagbelyste motiv. 1 Påsæt blitzen, og hæv den. 2 [Menu] t [Kamera] t [Blitztilstand] t ønsket tilstand. (Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.blitz) (Blitz m/lang luk) Udløses ikke, selvom blitzen løftes. Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys. Udløses, hver gang lukkeren udløses. Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned. (Forsinket blitz) Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren udløses. Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person. Bemærkninger • Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden. • Den tilgængelige blitztilstand afhænger af optagetilstanden. • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks z Tip til brug af blitzen • Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. • Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når blitzen anvendes. • Vælg [Udfyld.blitz] ved optagelse af et bagbelyst motiv. Blitzen fungerer selv i højt dagslys og får ansigter til at fremstå lysere. 61 DK