Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

AF/MF-valg Vælger

AF/MF-valg Vælger automatisk eller manuel fokusering. 1 [Menu] t [Kamera] t [AF/MF-valg] t ønsket tilstand. Bemærk (Autofokus) (Dir. man. fokus.) (Manuel fokus) Fokuserer automatisk. Efter den automatiske fokusering kan du foretage finjusteringer af fokus manuelt (Direkte manuel fokusering). Justerer fokus manuelt. Drej fokus-ringen til højre eller venstre for at få motivet til at fremstå tydeligere. • Hvis du drejer fokus-ringen, mens [Manuel fokus] eller [Dir. man. fokus.] er valgt, forstørres billedet automatisk for at gøre kontrol af fokusområde nemmere. Du kan forhindre, at billedet forstørres ved at vælge [Menu] t [Opsætning] t [MF-hjælp] t [Fra]. z Effektiv brug af manuel fokusering "Fokuslås" er praktisk, når du kan vurdere afstanden til motivet. Med "Fokuslås", kan du låse fokus i forvejen til den afstand, hvor motivet kommer forbi. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks z Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet -mærket viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linje. Afstanden fra objektivets kontaktflade til billedsensoren er på omkring 18 mm. * Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen. • Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet. 18 mm Nederst Fortsættes r 62 DK

Dir. man. fokus. (Direkte manuel fokusering) 1 [Menu] t [Kamera] t [AF/MF-valg] t [Dir. man. fokus.]. 2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk. 3 Hold udløserknappen halvvejs nede, roter objektivets fokus-ring for at opnå skarpt fokus. Bemærkninger • [Autofokusmetode] er fastsat til [Enkeltbilled-AF]. • Dette punkt kan ikke vælges, når der er påsat et A-fatning-objektiv (sælges separat). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 63 DK