Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Præcision dig. zoom Du

Præcision dig. zoom Du kan optage stillbilleder, mens der zoomes ind på midterdelen. 1 [Menu] t [Kamera] t [Præcision dig. zoom]. 2 Drej på kontrolhjulet, og bestem zoomhastigheden. Du kan foretage op til ti gange zoom. 3 Tryk på [Afslut] for at stoppe med at zoome. Bemærkninger • Du kan ikke indstille dette element, når du benytter følgende funktioner: – [Håndholdt tusmørke] i [Valg af motiv] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Smiludløser] – [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet] – [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR] • Hvis du trykker på MOVIE-knappen, mens [Præcision dig. zoom] er i gang, annulleres det igangværende zoom, billedet på skærmen vender tilbage til normal størrelse, og optagelse af film starter. • Fordi der zoomes via digitalbehandling, forringes billedkvaliteten i forhold til, før der blev anvendt zoom. Hvis du bruger et zoomobjektiv, anbefaler vi, at du zoomer fuldt ind på et billede først og derefter bruger Præcision dig. zoom-funktionen, hvis du har brug for at zoome mere. • Når du bruger Præcision dig. zoom-funktionen med Billedeffekt-funktionen, kan en effekt blive ekstremt fremhævet på LCD-skærmen før optagelsen. Disse fænomener har ingen virkning på de optagne billeder. • Når du bruger Præcision dig. zoom-funktionen, er indstillingen af [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet er angivet med en stiplet linje. AF bruges med prioritet på og rundt om midterområdet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 66 DK

Ansigtsregistrering Registrerer dine motivers ansigter og justerer automatisk indstillinger for fokus, blitz, eksponering og hvidbalance. Du kan vælge, hvilket ansigt der har prioritet mht. fokus. Ansigtsregistrering-ramme (orange) Når kameraet registrerer mere end ét motiv, vurderer kameraet, hvilket der er hovedmotivet og indstiller fokus med dette motiv som prioritet. Ansigtsregistrering-rammen til hovedmotivet bliver orange. Rammen, som fokus indstilles efter, bliver grøn, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Ansigtsregistrering-ramme (hvid) Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning 1 [Menu] t [Kamera] t [Ansigtsregistrering] t ønsket tilstand. (Fra) (Auto) (Prioriter børn) (Prioriter voksne) Bemærkninger Brug ikke Ansigtsregistrering-funktionen. Vælger det ansigt, som kameraet automatisk skal fokusere på. Registrerer og fotograferer børns ansigter som prioritet. Registrerer og fotograferer voksnes ansigter som prioritet. • Du kan ikke anvende [Ansigtsregistrering], når du benytter følgende funktioner: – Optagelse af film – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuel fokus] – [Præcision dig. zoom]. • Du kan kun vælge [Ansigtsregistrering], når [Autofokusområde] er indstillet til [Multi], og [Lysmålermetode] også er indstillet til [Multi]. • Der kan registreres op til 8 ansigter på dine motiver. • Voksne og børn godkendes muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene. • Under optagelse med [Smiludløser] indstilles [Ansigtsregistrering] automatisk til [Auto], også selvom den er indstillet til [Fra]. Menusøgning Indeks 67 DK