Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Blød hud-effekt

Blød hud-effekt Indstiller den effekt, der bruges optagelse af hud på en jævn måde i Ansigtsregistreringfunktionen. 1 [Menu] t [Kamera] t [Blød hud-effekt] t ønsket tilstand. (Høj) (Mellem) (Lav) (Fra) Indstiller Blød hud-effekt til høj. Indstiller Blød hud-effekt til mellem. Indstiller Blød hud-effekt til lav. Brug ikke Blød hud-effekt-funktionen. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærkninger • Du kan ikke anvende [Blød hud-effekt], når du benytter følgende funktioner: – Optagelse af film – [Kontinuerligt frem] – [Hast.pri.vedv.forb.] – [Bracket: Kont.] – [Selvudl.(Kont.)] – [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] – [Panorering] – [3D-panorering] – [RAW] i [Kvalitet] • Denne funktion virker muligvis ikke afhængigt af motivet. Menusøgning Indeks 70 DK

Liste med optagetip Giver dig mulighed for at søge blandt alle optagetip på kameraet. Brug dette element, når du vil se optagetip, som du har set før. 1 [Menu] t [Kamera] t [Liste med optagetip]. 2 Tryk på venstre eller højre side af kontrolhjulet, og søg efter det ønskede optagetip. Drej kontrolhjulet for at rulle teksten op og ned. Du kan få adgang til et tip fra [Indholdsfortegnelse]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 71 DK