Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Hvidbalance Justerer

Hvidbalance Justerer farvenuancerne ud fra omgivelsernes lysforhold. Brug denne funktion, når billedets farvenuance ikke helt er, som du forventede, eller når du ændrer farvenuancen for at få et bestemt fotografisk udtryk. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand. Se forklaringen til hver tilstand for at justere hvidbalancen, så den passer til en bestemt lyskilde. AWB (Auto hv.b.) (Dagslys) (Skygge) (Overskyet) (Skinnende) (Fluoresnde) (Blitz) (C.temp./filter) (Brugerdefineret) (Specialopsætning) Kameraet registrerer automatisk en lyskilde og justerer farvenuancerne. Hvis du vælger en indstilling for at tilpasse til en bestemt lyskilde, justeres farvenuancerne til lyskilden (forindstillet hvidbalance). Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden (farvetemperatur). Opnår effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografering. Gør det muligt at benytte hvidbalanceindstillingen, som er gemt i [Specialopsætning]. Husker den grundlæggende hvide farve (tilpasset hvidbalance). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærk • [Auto hv.b.] vælges ved brug af følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] z Lysforholdenes påvirkning De farver, motivet gengives med, påvirkes af lysforholdene. Farvenuancerne justeres automatisk, men du kan justere farvenuancer manuelt via [Hvidbalance]-funktionen. Vejr/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Lysets karakteristika Hvidt (standard) Blåligt Skinnende Grønt farveskær Rødligt Fortsættes r 78 DK

Forindstillet hvidbalance ( ) 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t ønsket tilstand. 2 Brug [Indstilling] t juster farvenuance efter behov. Hvis den justeres mod + (plus), bliver billedet rødligt, og hvis den justeres mod – (minus) bliver billedet blåligt. C.temp./filter 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [C.temp./filter]. 2 [Indstilling] t ønsket værdi. Farvetemp. Farvefilter Brugerdefineret hvidbalance Jo højere tallet er, jo mere rødligt bliver billedet, og jo lavere tallet er, jo mere blåligt bliver billedet. (Standardindstillingen er 5500 K.) Farven kan kompenseres til G (grøn) eller M (magenta) ved at bruge den angivne farvetemperatur som standard. Jo højere tallet er, jo højere er farvekompensationen. (Standardindstillingen er 0.) 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Specialopsætning]. 2 Hold kameraet på en sådan måde, at det hvide område fuldt dækker AF-området, der ligger i midten, og tryk udløserknappen ned. Lukkeren klikker, og de kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises. 3 Sådan hentes den tilpassede indstilling for hvidbalancen: [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Hvidbalance] t [Brugerdefineret]. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks Bemærk • Hvis blitzen benyttes, når udløserknappen trykkes ned, registreres en tilpasset hvidbalance, der tager højde for blitzen. Tag billeder med blitzen ved en senere optagelse. 79 DK