Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Lysmålermetode Vælger

Lysmålermetode Vælger den lysmålingsmetode, som angiver, hvilken del af motivet der skal måles for at bestemme eksponeringen. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Lysmålermetode] t ønsket tilstand. (Multi) (Center) (Spot) Bemærkninger Måler lyset på hvert område, efter det samlede område er inddelt i flere områder, og den korrekte eksponering bestemmes for hele skærmen (multimønstermåling). Måler hele skærmens gennemsnitlige lysstyrke, mens midten af skærmen fremhæves (centervægtet måling). Måler kun midterområdet (spotmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet er bagbelyst, eller når der er stærk kontrast mellem motivet og baggrunden. Spotmåling markerer motivet placering. • Hvis du indstiller [Lysmålermetode] til noget andet end [Multi], kan [Ansigtsregistrering]-funktionen ikke anvendes. • [Multi] vælges ved brug af følgende funktioner: – Optagelse af film – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Præcision dig. zoom] – [Smiludløser] Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 80 DK

Blitzkompens. Du kan justere mængden af blitzlys i trin på 1/3 EV i et område på –2,0 EV til +2,0 EV. Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys samt lukkerhastighed og blænde. 1 Påsæt blitzen, og hæv den. 2 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Blitzkompens.] t ønsket værdi. Hvis du vælger en højere værdi (+), øges blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Hvis du vælger en lavere værdi (-), sænkes blitzniveauet, og billedet bliver lysere. Bemærkninger • Du kan ikke anvende [Blitzkompens.], når du benytter følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] – [Anti-bevægelsesslør] – [Panorering] – [3D-panorering] – når der ikke er monteret nogen blitz • Den større blitzeffekt er muligvis ikke synlig, fordi der ikke kan gives ret meget blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale rækkevidde. Hvis motivet er meget tæt på, er den mindre blitzeffekt muligvis ikke synlig. z Tip til justering af lysstyrken ved fotografering af mennesker • Det er vigtigt at skabe balance mellem lysstyrken på mennesker mod den mørke baggrund på natportrætter. Du kan justere lysstyrken på mennesker, som befinder sig tæt på kameraet ved at ændre lysintensiteten på blitzen. • Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde og stadig for mørkt efter justeringen, skal du gå tættere på motivet. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 81 DK