Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

DRO/Auto HDR Korrigerer

DRO/Auto HDR Korrigerer lysstyrke eller kontrast. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t ønsket tilstand. Bemærk (Fra) (D-områdeopt.) (Auto HDR) • Du kan kun vælge [DRO/Auto HDR] i følgende tilstande: –[Manuel eksp.] – [Lukkerhast.prior.] – [Blændeprioritet] – [Auto programmeret] D-områdeopt. Anvender ikke [DRO/Auto HDR]. Ved at dele billedet op i små områder kan kameraet analysere kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden. Det giver et billede, som har en optimal lysstyrke og gradation. Optager tre billeder med forskellig eksponering og placerer derefter det lyse område fra det undereksponerede billede og det mørke område fra det overeksponerede billede oven på hinanden for at skabe et billede med rige gradationer. Der tages et billede med den rette eksponering samt et billede, som lægges oven på. Korrigerer billedets lysstyrke (DRO: D-områdeoptimering). Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [D-områdeopt.]. 2 [Indstilling] t ønsket værdi. (Auto) Lv1 – Lv5 Korrigerer lysstyrken automatisk. Optimerer gradationen for et optaget billede for hvert billedområde. Vælg det optimale niveau mellem Lv1 (svag) og Lv5 (stærk). Bemærkninger • [Auto] vælges ved brug af følgende funktioner: – [Intelligent auto] – [Portræt], [Landskab], [Makro], [Sportsaktiviteter] i [Valg af motiv] – [Billedeffekt] • Når du optager med D-områdeoptimering, kan der være støj i billedet. Vælg det korrekte niveau ved at kontrollere det optagede billede, specielt når du forbedrer virkningen. Fortsættes r 82 DK

Auto HDR Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med den rette lysstyrke (automatisk højt, dynamisk område). Der tages et billede med den rette eksponering samt et billede, som lægges oven på. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Indstilling] t ønsket værdi. (Forsk. i autoekspo.) Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk. 1,0 EV – 6,0 EV Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk). Bemærkninger • Du kan ikke påbegynde den næste optagelse, før optagelsesprocessen er overstået. • Denne funktion kan ikke anvendes på billedtyperne [RAW] og [RAW og JPEG]. • Du kan ikke vælge [Auto HDR], når du bruger [Smiludløser]. Hvis du aktiverer [Smiludløser]- funktionen, mens [Auto HDR] er valgt, vil kameraet midlertidigt anvende DRO-indstillingen. • Da lukkeren udløses tre gange for én enkelt optagelse, skal du være opmærksom på følgende: – Brug denne funktion, når motivet er statisk eller ikke blinker. – Komponer ikke billedet på ny. • Afhængigt af luminansforskellen på et motiv og omgivelserne er det ikke sikkert, at du opnår den ønskede effekt. • Når blitzen benyttes, er denne funktions virkning begrænset. • Hvis omgivelsernes kontrast er lav, kameraet ryster, eller motivet bliver uskarpt, er det ikke sikkert, at HDR-billederne bliver vellykkede. Hvis kameraet registrerer sådan en situation, vises på det optagede billede for at gøre dig opmærksom på situationen. Optag billedet igen, hvis det er nødvendigt, og komponer billedet på ny, eller vær opmærksom på kontrast eller uskarphed. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks 83 DK