Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Danois

Kreativ indst. Giver dig

Kreativ indst. Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastighed og blænde), som du ønsker, med [Kreativ indst.] i modsætning til [Valg af motiv], hvor kameraet justerer eksponeringen. 1 [Menu] t [Lysstyrke/farve] t [Kreativ indst.] t ønsket tilstand. 2 Hvis du vil justere kontrast, mætning eller skarphed: [Indstilling] t ønsket indstilling. (Standard) (Levende) (Portræt) (Landskab) (Solnedgang) (Sort/hvid) Til fotografering af forskellige motiver med rige gradationer og smukke farver. Mætning og kontrast forstærkes for at give slående billeder af farverige scener og motiver såsom blomster, grønt forårsløv, blå himmel eller havudsigter. Til optagelse af fine og bløde hudtoner, ideelt egnet til portrætoptagelser. Mætningen, kontrasten og skarpheden styrkes til optagelse af levende og skarpe motiver. Fjerntliggende landskaber fremstår også tydeligere. Til optagelse af den smukke røde farve ved en solnedgang. Til optagelse af billeder i sort/hvid. (Kontrast), (Mætning) og (Skarphed) kan justeres for hvert Kreativ indst.- punkt. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Menusøgning Indeks (Kontrast) (Mætning) (Skarphed) Jo højere, den valgte værdi, jo mere forstærkes forskellen mellem lys og skygge, hvilket slår igennem på et billede. Jo højere den valgte værdi er, jo mere levende bliver farven. Når der er valgt en lavere værdi, er farven mere dæmpet. Justerer skarpheden. Jo højere den valgte værdi, jo mere træder konturerne frem, og jo lavere den valgte værdi, jo blødere er konturerne. Bemærkninger • Når [Sort/hvid] er valgt, kan du ikke justere mætningen. • [Standard] vælges, når følgende funktioner anvendes: – [Intelligent auto] – [Valg af motiv] – [Billedeffekt] 84 DK

Slet Giver dig mulighed for at slette uønskede billeder. 1 [Menu] t [Afspil] t [Slet] t ønsket tilstand. Flere billeder Alle i mappe Alle på dato Sletter de markerede billeder. Tryk på midten for at bekræfte [Vælg] og [OK]. Sletter alle stillbilleder i mappen. Vises kun under afspilning af stillbilleder. Sletter alle film fra denne dato. Vises kun under afspilning af film. Indholdsfortegnelse Prøvebilledsøgning Bemærk • Du kan vælge op til 100 billeder. z Sådan slettes et billede Det er nemmere at slette et billede, som vises på skærmen, ved at vælge [Slet] (side 28). Menusøgning Indeks 85 DK